Asbestbesluit Europa 1988

Asbestbesluit Europa 1988

De richtlijnen en wetgeving met het oog op het gebruik van asbest zijn door de jaren heen alleen maar strenger geworden. In 1983 werd er door de Raad van de Europese Gemeenschap een richtlijn vastgesteld, die later in 1988 ook door Nederland is overgenomen. Deze wetgeving vanuit Europa gaat nog een stuk verder dan de wetgeving zoals we die in Nederland reeds vast hadden gesteld. Dit moet ervoor zorgen dat minder mensen in de toekomst te maken krijgen met de schadelijke gevolgen die het gebruik van asbest kan veroorzaken.

Raad van de Europese Gemeenschap

De Raad van de Europese Gemeenschap kwam al in 1983 tot een nieuwe richtlijn. Het heeft vervolgens 5 jaar geduurd tot deze ook in Nederland is overgenomen. Dit is gebeurd tijdens het opstellen van het hernieuwde Asbestbesluit in 1988. Vanaf dat moment geldt de richtlijn ook in Nederland en zijn er verbonden van kracht geworden voor meerdere stoffen. Bovendien heeft het een aantal administratieve verplichtingen met zich meegebracht. Dit maakt het voor bedrijven minder aantrekkelijk om met asbest te werken en zorgt er aan de andere kant voor dat we de veiligheid collectief kunnen vergroten.

Asbestresten op plaatmateriaal
Asbestresten op plaatmateriaal

Verboden

Voordat het Asbestbesluit Europa 1988 werd ingevoerd was er al sprake van een verbod op crocidoliet en het verspuiten van asbest. Deze verboden zijn van kracht gebleven, maar er zijn er daarnaast een aantal aan toegevoegd. Het is vanaf 1988 bijvoorbeeld ook niet meer toegestaan om meer dan 1 vezel per ml chrysotiel en amosiet te gebruiken, terwijl de norm eerder nog lag op maximaal 2 vezels per ml. Wat dat betreft zijn deze richtlijnen behoorlijk aangescherpt, ten opzichte van het eerdere Asbestbesluit in Nederland. Ook werd er met deze nieuwe regelgeving een actieniveau van 0,25 vezel/ml actief. Dit betekent dat er melding bij de Arbeidsinspectie gedaan dient te worden, op het moment dat er met dergelijke hoeveelheden asbest gewerkt wordt.

Meldingsysteem

Het meldingssysteem binnen het Asbestbesluit Europa 1988 gaat echter nog een stuk verder. Er dient bijvoorbeeld melding gemaakt te worden van zowel de verschillende soorten vezels die er gebruikt worden, samen met de hoeveelheden. Ook dienen daarnaast de werkzaamheden, de procedures en de gemaakte producten aangegeven te worden. Dit zorgt bij de Arbeidsinspectie voor een volledig overzicht, op basis waarvan het mogelijk is om na te gaan of de productie tot mogelijke schadelijke gevolgen kan leiden. Dit maakte het voor de Arbeidsinspectie een stuk gemakkelijker om op tijd in te grijpen.

Asbest vaak illegaal gestort
Asbest vaak illegaal gestort

Register per werknemer

Tenslotte dienen werkgevers een register per werknemer bij te houden, waarin het duidelijk dient te worden op welke manier men met asbest gewerkt heeft en hoe lang dat heeft geduurd. Hierdoor wordt het beter inzichtelijk wie er wanneer aan asbest is blootgesteld, om aan de hand daarvan na te gaan of er sprake kan zijn van schadelijke gevolgen. Wat dat betreft is het werken met asbest een stuk transparanter geworden, iets dat uiteindelijk zowel de burgers als de werknemers op een degelijke manier tegen mogelijke problemen dient te beschermen.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen
Asbestinventarisatie
Asbestverwijdering
(klik voor het aanvraagformulier)

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen

NIEUWS: Asbestdaken verboden in 2024

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten dat eigenaren hun asbesthoudende daken moeten verwijderen voor 2024. Lees hier verder...

Asbest verwijderen

De kosten van asbestverwijdering

Subsidies voor asbestverwijdering

Wat is asbest ?

Asbest is een natuurproduct

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest in uw woning ?

checklist asbest woning

Asbestinventarisatie

Asbest in en rondom de woning

Veelgestelde vragen

Wat kunt u op deze website vinden ?

Op deze informatieve website kunt u alles over asbest vinden: wat het is, waarin het is verwerkt, wat de risico's zijn, hoe het asbest door uzelf of door derden verwijderd kan worden en wat de officiële regels zijn. Daarnaast kunt u lezen wat een gemiddelde asbestsanering kost en wat de mogelijke subsidies zijn. Tevens kunt u snel en eenvoudig met 1 handeling bij meerdere erkende asbestsaneringsbedrijven een volledig vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen
Wie zijn wij VOOR ASBESTBEDRIJVEN Disclaimer Privacy Gratis Internet Offertes Subsidies Asbestverwijdering

Treechicken BV - KvK nummer 51797917

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie