Asbestbesluit Warenwet 1983

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Landelijke dekking

ASBESTBESLUIT WARENWET 1983

Na het Asbestbesluit in 1978 hebben de verschillende overheden en beschermende organisaties gewerkt aan een verdere inperking van de mogelijkheden van ondernemingen, om de gezondheid van burgers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Dit heeft onder andere geleid tot het de Warenwet in 1983, die een aanvulling vormt op de Asbestbesluit in 1978. Het was vanaf dat moment duidelijk dat het ‘magische materiaal’ waarmee men jarenlang had gewerkt de glans definitief verloren had.

Het zou vanaf dit moment lastig worden om bijvoorbeeld golfplaten en buizen met asbest af te blijven zetten, aangezien de vraag hiernaar sterk afnam.

VERDERE INPERKING VAN DE MOGELIJKHEDEN

Met name Van Gelder Papier had hier in 1981 veel last van en besloot het bedrijf daarom te sluiten. Het bedrijf uit Wormer was jarenlang de absolute marktleider in Europa geweest met een marktaandeel van 90 – 100%, maar slaagde er niet langer in om het asbest in vinylvloerbedekking aan de man te brengen.

Ook Forbo en Balamundi dienden over et schakelen naar een andere drager, waarmee ze lieten zien duidelijk last te hebben van de verdere inperking van de mogelijkheden.

De Warenwet van 1983 zorgde er wat dat betreft voor dat consumenten er binnen meerdere branches zeker van konden zijn dat er nog maar nauwelijks asbest gebruikt zou worden.

WAT KOST ASBEST VERWIJDEREN?

  • Vrijblijvend documentatie en offertes aanvragen
  • Asbestinventarisatie
  • Asbestverwijdering
  • Elke regio in Nederland

Vraag via asbest-experts.nl online in 1 stap offertes aan bij aangesloten asbestbedrijven. (deze service is volledig gratis en vrijblijvend)

ANDERE DRAGERS

De producenten Forbo en Balamundi besloten de deuren nog niet te sluiten en op zoek te gaan naar alternatieve dragers.

Ze vonden hierin een partner in zowel de Nederlandse overheid als de Europese gemeenschap, die graag wilden helpen om op zoek te gaan naar een alternatief dat minder schadelijk voor de gezondheid zou zijn.

Uiteindelijk zou na het Asbestbesluit de Warenwet in 1983 een voorbode zijn voor het Asbestverbod, zoals dat er in 1993 zou komen. Aangezien bedrijven dit al van verre aan zagen komen konden ze op tijd hun besluiten nemen.

Veel asbest in oudere woningen

ASBESTBESTLUIT WARENWET 1983

Binnen de Warenwet van 1983 werd en een Asbestbesluit van kracht, dat ervoor zorgde dat asbestbevattende artikelen alleen nog maar asbestvezels mochten bevatten op het moment dat deze hechtgebonden waren.

Het voordeel daarvan is dat ze minder gemakkelijk vrij kunnen komen, waardoor ze minder snel tot gezondheidsproblemen zullen leiden. De niet-hechtgebonden materialen waren niet langer toegestaan, binnen producten die tot de Warenwet behoorden.

Wat dat betreft had het Asbestbesluiten hiermee door weten te dringen tot de Warenwet, waardoor het vanaf 1983 niet langer mogelijk bleek om niet-hechtgebonden asbest te verwerken in producten.

Veel boerenschuren zijn bedekt door asbestplaten

AANDUIDINGEN OP PRODUCTEN

Bovendien werd het verplicht om alle asbesthoudende producten duidelijk als zodanig kenbaar te maken.

Dit zorgde ervoor dat fabrikanten werden verplicht om een aanduiding op hun producten te plaatsen, waarin ze aan dienden te geven dat er asbest in het product gebruikt werd.

Bovendien diende de producenten ervoor te zorgen dat er informatie werd geplaatst, waaruit bleek welke voorzorgsmaatregelen er genomen dienen te worden, om veilig van het product gebruik te kunnen maken.

Dit zorgde voor een flinke daling van de vraag naar de producten, vooral binnen de branches waar de fabrikanten inmiddels met alternatieven naar voren waren gekomen.

MEER INFORMATIE

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ASBESTBESLUIT 1978

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ASBESTBESLUIT WARENWET 1983

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ASBESTBESLUIT EUROPA 1988

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ASBESTVERWIJDERINGSBESLUIT 1993

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

PRODUCTENBESLUIT ASBEST 2005

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

BOUWBESLUIT 2012

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ASBESTPLANNING 2024

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden.

Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken.

Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen.

Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven tegelijkertijd volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder voor het aanvraagformulier.

OFFERTE ASBEST VERWIJDEREN