Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 en asbest

Wilt u als particulier of bedrijf een woning, schuur of ander gebouw renoveren of slopen? Ook wanneer u een nieuwe keuken, een badkamer of een dakkapel gaat plaatsen is de kans in een woning van voor 1994 groot dat u te maken krijgt met asbest. U dient dit eerst te laten verwijderen, iets waar het Bouwbesluit 2012 richtlijnen voor bevat. U mag pas verdergaan met de werkzaamheden op het moment dat u het asbest heeft laten verwijderen, om te voorkomen dat u in overtreding raakt. Het is wat dat betreft van belang om rekening te houden met de richtlijnen uit het Bouwbesluit 2012.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Sinds 1 april 2012 heeft de sloopvergunning plaats gemaakt voor een sloopmelding. Dit betekent dat u op basis van de Woningwet te maken kunt krijgen met een sloopmeldingplicht, of dat dit hiervan is vrijgesteld. Dat betekent bovendien dat u niet langer een sloopvergunning nodig heeft, op het moment dat u een sloop of verbouwing uit wilt voeren waarbij er asbest vrij zal komen. Houd er overigens rekening mee dat het in bepaalde gevallen voorkomt dat u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld op basis van de Monumentenwet die er van kracht is.

Houd er rekening mee dat u de sloop van asbest altijd dient te melden, ook wanneer het mogelijk is om zonder vergunning te bouwen.

Asbesthoudend bitumen
Asbesthoudend bitumen

Verwijderen van asbest

Wilt u asbest verwijderen, slopen of demonteren tijdens de werkzaamheden? Dan is het verplicht om een sloopmelding te doen. Dit is bovendien verplicht wanneer de geschatte hoeveelheid vrijgekomen bouw- en sloopafval 10 kubieke meter of meer bedraagt. In al deze gevallen dient u minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden melding te maken bij de gemeente waarin het bouwwerk ligt. In bepaalde gevallen kunt u dit 5 werkdagen voorafgaand doen, wanneer u valt binnen de ‘uitzonderingen op de normale termijn’.

Inhoud van het meldingsformulier

U kunt het meldingsformulier voor de werkzaamheden gewoon online invullen, al kunt u ook voor een papieren exemplaar kiezen. Het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat u onder andere gegevens over de eigenaar, de uitvoerder, de sloper of asbestsaneerder en het bouwwerk of een onderdeel daarvan aan dient te geven. Vervolgens dient u gegevens in te vullen over de vrij te komen afvalstoffen. In bepaalde gevallen is het volgens het Bouwbesluit 2012 bovendien verplicht om bijvoorbeeld een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan toe te passen en te overleggen. Doe dit altijd samen met het meldingsformulier, voor een optimale verwerking hiervan.

Het elektronische meldingsformulier kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl.

Een asbestvrije woning is meer waard
Een asbestvrije woning is meer waard

Uitzondering op de normale termijn

Is er sprake van een directe noodzaak tot sloop, bijvoorbeeld bij een calamiteit? Dan mag u al na 5 dagen na het doen van de melding starten met de werkzaamheden. Dit geldt ook wanneer er sprake is van reparatie of mutatieonderhoudswerkzaamheden en het bevoegd gezag u hier toestemming toe geeft. Dit is onder andere het geval wanneer de reguliere termijn leidt tot onnodige leegstand, of een ernstige belemmering van het gebruiksgenot van een bepaald gebouw of object.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen
Asbestinventarisatie
Asbestverwijdering
(klik voor het aanvraagformulier)

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen

NIEUWS: Asbestdaken verboden in 2024

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten dat eigenaren hun asbesthoudende daken moeten verwijderen voor 2024. Lees hier verder...

Asbest verwijderen

De kosten van asbestverwijdering

Subsidies voor asbestverwijdering

Wat is asbest ?

Asbest is een natuurproduct

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest in uw woning ?

checklist asbest woning

Asbestinventarisatie

Asbest in en rondom de woning

Veelgestelde vragen

Wat kunt u op deze website vinden ?

Op deze informatieve website kunt u alles over asbest vinden: wat het is, waarin het is verwerkt, wat de risico's zijn, hoe het asbest door uzelf of door derden verwijderd kan worden en wat de officiële regels zijn. Daarnaast kunt u lezen wat een gemiddelde asbestsanering kost en wat de mogelijke subsidies zijn. Tevens kunt u snel en eenvoudig met 1 handeling bij meerdere erkende asbestsaneringsbedrijven een volledig vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen
Wie zijn wij VOOR ASBESTBEDRIJVEN Disclaimer Privacy Gratis Internet Offertes Subsidies Asbestverwijdering

Treechicken BV - KvK nummer 51797917

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie