Asbest afvoeren en storten

Particulier asbest afvoeren en storten

U kunt als particulier asbest afvoeren en storten in de milieustraat van uw gemeente. Afhankelijk van uw gemeente kunt u dit gratis doen, of dient u daar kosten voor te betalen. Het is bij het slopen of verbouwen waarbij asbest vrij zal komen in ieder geval van belang om een sloopmelding te doen. In bepaalde gevallen is het bovendien van belang om een asbestinventarisatie te doen. U moet de inventarisatie uit laten voeren door een gecertificeerd bedrijf, de sloopmelding kunt u doen bij het online Omgevingsloket.

Het is altijd van belang dat u asbest uit een woning of bijgebouw in z’n geheel zal verwijderen en u hier bedrijfsmatig geen gebruik van maakt. In dat geval heeft u onder andere de mogelijkheid om geschroefde hechtgebonden platen (met uitzondering van dakleien) af te voeren en te storten. Daarnaast kunt u asbest afvoeren en storten in de vorm van niet-gelijmde vloertegels of vloerbedekking. Houd rekening met een eventueel maximaal aantal vierkante meters binnen uw gemeente.

Bedrijven kunnen niet kosteloos asbest afvoeren naar de lokale of regionale afvalverwerking. Men dient de asbestresten af te laten voeren naar erkende asbestverwerkers tegen gangbare markttarieven.

Wat bevat asbest en wat niet ?
Wat bevat asbest en wat niet ?

Melding of asbestinventarisatie

U dient in ieder geval een melding te doen bij uw gemeente, op het moment dat u asbesthoudende materialen wilt afvoeren en storten. Houd rekening met zowel het Bouwbesluit 2012 als het Asbestverwijderingsbesluit 2015, zodat u zich op de juiste wijze aan de richtlijnen en normen houdt. Afhankelijk van uw situatie dient u ook een asbestinventarisatie uit te laten voeren. U kunt een sloopmelding doen via het online Omgevingsloket, al maken bepaalde gemeenten gebruik van speciale formulieren voor dergelijke meldingen.

Afvalkalender van uw gemeente

U kunt aanvullende informatie met het oog op het afvoeren en storten van asbest vinden in de afvalkalender van uw gemeente. Hierin wordt bovendien aangegeven of u dit gratis kunt doen, of dat men u daar kosten voor in rekening zal brengen. In de meeste gevallen is het mogelijk om een particuliere hoeveelheid gratis af te voeren en te storten, maar kijk dit voor de zekerheid zelf altijd even na.

Riolering vaak voorzien van asbestlaag
Riolering vaak voorzien van asbestlaag

Onbeschadigde materialen

Zorg er in ieder geval voor dat de materialen die u af wenst te voeren volledig onbeschadigd en in goede staat zijn. is dat niet het geval? Dan mag u het asbest niet zelf verwijderen en kunt u het ook niet zelf afvoeren en storten. Het is in dat geval van belang om contact op te nemen met een gecertificeerd bedrijf, zodat u het asbest op een veilige wijze kunt laten verwijderen.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen
Asbestinventarisatie
Asbestverwijdering
(klik voor het aanvraagformulier)

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen

NIEUWS: Asbestdaken verboden in 2024

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten dat eigenaren hun asbesthoudende daken moeten verwijderen voor 2024. Lees hier verder...

Asbest verwijderen

De kosten van asbestverwijdering

Subsidies voor asbestverwijdering

Wat is asbest ?

Asbest is een natuurproduct

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest in uw woning ?

checklist asbest woning

Asbestinventarisatie

Asbest in en rondom de woning

Veelgestelde vragen

Wat kunt u op deze website vinden ?

Op deze informatieve website kunt u alles over asbest vinden: wat het is, waarin het is verwerkt, wat de risico's zijn, hoe het asbest door uzelf of door derden verwijderd kan worden en wat de officiële regels zijn. Daarnaast kunt u lezen wat een gemiddelde asbestsanering kost en wat de mogelijke subsidies zijn. Tevens kunt u snel en eenvoudig met 1 handeling bij meerdere erkende asbestsaneringsbedrijven een volledig vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen
Wie zijn wij VOOR ASBESTBEDRIJVEN Disclaimer Privacy Gratis Internet Offertes Subsidies Asbestverwijdering

Treechicken BV - KvK nummer 51797917

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie