ASBEST inventarisatie

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Landelijke dekking

WAT IS EEN ASBESTINVENTARISATIE?

Heeft u het idee dat er asbest aanwezig is in de woning of het object waarin u zich bevindt? Dan is het van belang om een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

U dient dit als particulier zelf te betalen. Het is op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 verplicht om deze inventarisatie uit te laten voeren, zodat er duidelijk ontstaat over de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.

Bovendien dient u hiervoor een deskundig en gecertificeerd (conform SC-540) inventarisatiebedrijf in te schakelen.

WAT KOST ASBEST VERWIJDEREN?

  • Vrijblijvend documentatie en offertes aanvragen
  • Asbestinventarisatie
  • Asbestverwijdering
  • Elke regio in Nederland

Vraag via asbest-experts.nl online in 1 stap offertes aan bij aangesloten asbestbedrijven. (deze service is volledig gratis en vrijblijvend)

INVENTARISATIE IN FASEN

De asbestinventarisatie zal in de meeste gevallen in fasen plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer een gebouw in gebruik is.

Dat maakt het mogelijk om de inventarisatie uit te laten voeren, zonder dat de gehele productie of alle werkzaamheden hiervoor dienen te worden stilgelegd.

Houd er rekening mee dat het verplicht is om de inventarisatie uit te laten voeren en het eventuele asbest te laten verwijderen, voordat u verder gaat met de verbouwing, renovatie of sloop van een bepaald object.

Er zijn 4 verschillende soorten asbestinventarisaties.

Visuele controle

TYPE A, B, G EN O

Binnen de asbestinventarisatie wordt er onderscheid gemaakt in vier verschillende typen. Dit is in overeenstemming met de SC-540.

Met Type A gaat u op zoek naar de direct waarneembare asbest en de asbesthoudende producten. Het is vooral van belang om het bedrijf dat de inventarisatie doet de onbelemmerde toegang tot de verschillende ruimten te geven.

Is er op basis hiervan sprake van een redelijk vermoeden? Dan is het van belang om een Type B inventarisatie uit te laten voeren.

TYPE B

De Type B inventarisatie staat voor een onderzoek naar de niet direct waarneembare asbest. Het is een inventarisatie die plaatsvindt op eerdere verdenkingen of vermoedens.

Tijdens de inventarisatie zal het object selectief gesloopt worden conform SC-530, om op die manier het asbest waar te kunnen nemen.

Het is hierbij uiteraard van belang dat er tijdens het slopen geen asbest vrij zal komen.

TYPE G

Een Type G asbestinventarisatie is gericht op het in gebruik kunnen nemen van een gebouw.

Het is een aanvulling op de Type A inventarisatie, waarbij er goed gekeken wordt naar de risicobeoordeling, met betrekking tot de gebruikerssituatie.

Bovendien wordt er een beheersplan opgesteld, dat periodiek dient te worden beoordeeld op basis van de actualiteit hiervan.

TYPE 0

Tenslotte is er een Type O asbestinventarisatie. Deze gaat vooraf aan de risicobeoordeling en valt buiten het kader van de SC-540. In plaats daarvan wordt deze inventarisatie uitgevoerd conform de NEN 2991.

Het gaat om een beperkt en visueel onderzoek naar asbesthoudende materialen, dat volstaat op het moment dat een object binnen korte tijd niet gebruikt of bewoond zal worden. Het is hiermee een afgeslankte vorm van de overige inventarisaties die u uit kunt laten voeren.

Asbestinventarisatie in industriƫle omgeving

Wilt u een asbestinventarisatie uit laten voeren? Ga dan goed na wat hier het doel van is en overleg met het bedrijf dat deze voor u uit zal voeren welk type het best geschikt is. U zorgt er met de asbestinventarisatie voor dat u dit vervolgens volgens de richtlijnen kunt laten verwijderen.

MEEST VOORKOMENDE SOORTEN ASBEST

Witte asbest

Blauwe asbest

Bruine asbest

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden.

Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken.

Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen.

Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven tegelijkertijd volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder voor het aanvraagformulier.

OFFERTE ASBEST VERWIJDEREN