Alles over asbest | samenwerkingsverband van asbest experts | landelijke dekking

2 maart 2015 : Asbestdaken verboden in 2024

Voorstel is aangenomen

Op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de ministerraad ingestemd dat asbesthoudende daken vanaf 2024 in Nederland zijn verboden.

Verplichting voor eigenaren

Het verbod houdt simpelweg in dat eigenaren van panden met asbesthoudende dakbedekking voor 2024 gesaneerd moeten laten hebben.

Asbest in industrie en landbouw verwijderen

Verwijderen asbest golfplaten
Luchtdicht verpakken van asbestafval
Verwijderen eternitplaten
Asbestriolering en platen verpakken
Verwijderen asbest dakplaten van hoogbouw
Demonteren landbouwschuur met asbestdak

Wat valt er wel en wat valt er niet onder

Het verbod bepekrt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van de asbesthoudende daken zijn trouwens te vinden in de agrarische sector.

Asbest in gebouw, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder dakbedekking zit wordt vooralsnog niet verboden.

Subsidie komt beschikbaar per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 komt een subsidieregeling beschikbaar van minimaal € 75 miljoen.

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie