2 maart 2015 : Asbestdaken verboden in 2024

Voorstel is aangenomen

Op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de ministerraad ingestemd dat asbesthoudende daken vanaf 2024 in Nederland zijn verboden.

Verplichting voor eigenaren

Het verbod houdt simpelweg in dat eigenaren van panden met asbesthoudende dakbedekking voor 2024 gesaneerd moeten laten hebben.

Asbest in industrie en landbouw verwijderen

Verwijderen asbest golfplaten
Luchtdicht verpakken van asbestafval
Verwijderen eternitplaten
Asbestriolering en platen verpakken
Verwijderen asbest dakplaten van hoogbouw
Demonteren landbouwschuur met asbestdak

Wat valt er wel en wat valt er niet onder

Het verbod bepekrt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van de asbesthoudende daken zijn trouwens te vinden in de agrarische sector.

Asbest in gebouw, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder dakbedekking zit wordt vooralsnog niet verboden.

Subsidie komt beschikbaar per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 komt een subsidieregeling beschikbaar van minimaal € 75 miljoen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen

NIEUWS: Asbestdaken verboden in 2024

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten dat eigenaren hun asbesthoudende daken moeten verwijderen voor 2024. Lees hier verder...

Asbest verwijderen

De kosten van asbestverwijdering

Subsidies voor asbestverwijdering

Wat is asbest ?

Asbest is een natuurproduct

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest in uw woning ?

checklist asbest woning

Asbestinventarisatie

Asbest in en rondom de woning

Veelgestelde vragen

Wat kunt u op deze website vinden ?

Op deze informatieve website kunt u alles over asbest vinden: wat het is, waarin het is verwerkt, wat de risico's zijn, hoe het asbest door uzelf of door derden verwijderd kan worden en wat de officiële regels zijn. Daarnaast kunt u lezen wat een gemiddelde asbestsanering kost en wat de mogelijke subsidies zijn. Tevens kunt u snel en eenvoudig met 1 handeling bij meerdere erkende asbestsaneringsbedrijven een volledig vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen
Wie zijn wij VOOR ASBESTBEDRIJVEN Disclaimer Privacy Gratis Internet Offertes Subsidies Asbestverwijdering

Treechicken BV - KvK nummer 51797917

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie