Landbouwschuurregeling

Het betreft hier een regeling die voornamelijk gericht is op schuren in de landbouwsector. Deze zijn in het verleden in grote getalen voorzien van asbesthoudende dakplaten en dienen gesaneerd te worden. Hieronder leest u meer over de subsidiemogelijkheden.

Subsidie voor verwijderen van asbest in

U kunt subsidie voor het verwijderen van asbest in opslagplaatsen aanvragen, waardoor u als landbouwonderneming gebruik kunt maken van een stukje hulp vanuit de overheid. Zowel de onderzoeken als het daadwerkelijk verwijderen van het asbest kan flinke kosten met zich meebrengen, waardoor het als landbouwonderneming verstandig is om u in te schrijven voor een dergelijke subsidie. Op het moment dat u een aanvraag doet binnen de geldende periode komt u hiervoor in aanmerking. Komen er meer aanvragen binnen dan dat er budget is? Dan zal men overgaan tot een loting.

asbest golfplaten verwijderen kosten

Veel boerenschuren zijn bedekt door asbestplaten

asbest opruimen

Verschillende kosten

U kunt de subsidie aanvragen voor een aantal verschillende kosten. U kunt deze onder andere krijgen voor de materiaalkosten en de installatiekosten, maar ook voor de verwijderingskosten die u dient te maken. Vraag om een duidelijke specificaties van het gecertificeerde bedrijf dat u hiermee van dienst is, zodat u dit kunt overleggen bij het innen van de subsidie.

Het is aan de andere kant niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor gebruikte materialen of arbeid, de arbeid die u zelf verricht en de Btw. U dient op het aanvraagformulier dan ook het bedrag aan kosten, exclusief Btw, in te vullen. U dient minimaal € 15.000 aan kosten te maken om in aanmerking te komen, voor maximaal 30% subsidie voor de subsidiabele kosten. De subsidie mag maximaal € 50.000 bedragen.

Budget 2013: € 11,39 miljoen

Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor 2013 een budget beschikbaar gesteld van € 11.390.000, wat een totaalbudget is voor zowel het investeren in het verduurzamen van opslagplaatsen als het investeren in landbouwapparatuur met GPS.

Welke investeringen worden gesubsidieerd

  • Het verwijderen van asbest in een opslagplaats

  • Het isoleren van vloeren, wanden of plafonds van een opslagplaats

Welke kosten vallen onder de subisidie ?

  • Materiaalkosten

  • Installatiekosten

  • Verwijderingskosten

Wat valt niet onder de subsidie ?

  • Gebruikte materialen of apparatuur

  • Eigen arbeidskosten

  • BTW, alleen kosten exclusief de btw worden vergoed

Hoeveel subisidie kun je krijgen ?

De maximale subsidie bedraagt 30 % tot een hoogte van maximaal € 50.000. Het project moet wel minstens € 15.000 zijn.

Vooral bedoeld voor landbouwbedrijven

Deze subsidie is voornamelijk bedoeld voor landbouwbedrijven aangezien deze meestal opslagplaatsen met asbesthoudende materialen bezitten. Bent u echter particulier en heeft u een grote schuur met deze platen ? Dan valt u wellicht ook onder de subsidiemogelijkheden. Het beste kunt u dat verifi ren bij de regionale asbestsaneringsbedrijven die goed op de hoogte zijn.

asbest zonnepanelen

Asbest dakbeplating vervangen door zonnepanelen

Verwijderen en isoleren

U kunt de aanvraag tot subsidie indienen met het oog op verschillende investeringscategorie n. Bent u bijvoorbeeld van plan om asbest te laten verwijderen in een opslagplaats waar u gebruik van maakt? Dan is dit een goede reden om een aanvraag in te dienen. Daarnaast kunt u de subsidie aanvragen voor het isoleren van vloeren, wanden en plafonds in de opslagplaats. Ook in dat geval is de kans groot dat u asbest dient te laten verwijderen. Dankzij de beschikbare subsidies kunt u de kosten drukken en aan de andere kant zorgen voor een meer duurzame opslagplaats binnen uw landbouwonderneming.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.