Veel gestelde vragen

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Landelijke dekking

Vragen?

Heeft u vragen over asbest of bent u op zoek naar een startpagina waar u antwoorden kunt vinden op veel van de vaak gestelde vragen?

U vindt hier mee over asbest in Nederland, aan de hand van de antwoorden op de verschillende vragen. We zorgen er hiermee graag voor dat u goed op de hoogte bent van wat het is, wat de gevaren zijn en hoe u hier het best mee om kunt gaan.

We gaan in op de asbestinventarisatie en het daadwerkelijk verwijderen daarvan, maar daarnaast ook op het afvoeren in de milieustraat van uw gemeente.

WAT KOST ASBEST VERWIJDEREN?

  • Vrijblijvend documentatie en offertes aanvragen
  • Asbestinventarisatie
  • Asbestverwijdering
  • Elke regio in Nederland

Vraag via asbest-experts.nl online in 1 stap offertes aan bij aangesloten asbestbedrijven. (deze service is volledig gratis en vrijblijvend)

PRODUCENTEN VAN ASBEST

Het is allereerst van belang om de producenten van asbest los te zien van het materiaal dat ze produceerden. Asbest is de soortnaam voor een aantal verschillende varianten, waar er in totaal 6 van bestaan.

Drie van de soorten werden commercieel gebruikt, door enkele ondernemingen in Nederland. Een voorbeeld hiervan is Eternit, dat verreweg de grootste speler op de markt bleek. Dit heeft er onder andere toe geleid dat veel consumenten de merknaam Eternit zijn gaan verwarren met de soortnaam asbest. Wat dat betreft zijn het twee totaal verschillende concepten en richten we ons hier op het beantwoorden van vragen met het oog op asbest.

ASBEST EN DE GEVAREN

Asbest brengt een aantal gevaren met zich mee, waardoor het van belang is om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan.

U zorgt er daarmee voor dat u het risico voor uw gezondheid zo klein mogelijk kunt maken. U kunt in het Bouwbesluit 2012 en Asbestverwijderingsbesluit 2015 nagaan of u het asbest zelf mag verwijderen, al dient u er in alle situaties voorzichtig mee te zijn.

De gevaren bestaan onder andere uit longkanker en asbestose, twee vervelende aandoeningen waaraan u zelfs kan komen te overlijden.

INVENTARISATIE EN VERWIJDEREN

Ook met betrekking tot de inventarisatie en de verwijdering van asbest bestaan er bij veel mensen vragen. We gaan hier uitgebreid op in en zorgen er op die manier graag voor dat u een goed beeld krijgt van wat u kunt doen op het moment dat u te maken heeft met asbest.

Laat een grondige inventarisatie uitvoeren en laat het asbest op basis daarvan verwijderen, of weet u verzekerd van een veilige situatie. We gaan in op de verschillende soorten inventarisaties die u uit kunt laten voeren, net als de kosten voor het verwijderen hiervan op het moment dat het wordt aangetroffen.

ASBEST AFVOEREN

Tenslotte gaan we graag in op de vragen over asbest met betrekking tot het afvoeren hiervan. Op het moment dat u het heeft laten verwijderen kunt u ervoor kiezen om dit ook professioneel te laten storten, maar u kunt aan de andere kant ook besluiten om dit zelf in te leveren in de milieustraat van uw gemeente.

Hier zijn kosten aan verbonden en u dient aan voorwaarden te voldoen met betrekking tot het verpakken. We gaan in op deze vragen over asbest en proberen u daarmee een duidelijk beeld te geven van asbest in Nederland en hoe u daar mee om dient te gaan.

VEELGESTELDE VRAGEN & ANTWOORDEN OVER ASBEST

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Wat is asbest en de gevaren?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Waar zit asbest in?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Zit er asbest in mijn woning?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Wat is asbest inventarisatie?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Verplicht laten verwijderen?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Wanneer niet zelf doen?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Waar moet asbestafval heen?

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Kosten asbestinventarisatie

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Zijn er subsidies?

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden.

Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken.

Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen.

Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven tegelijkertijd volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder voor het aanvraagformulier.

OFFERTE ASBEST VERWIJDEREN