Ben ik verplicht asbest te (laten) verwijderen ?

Ben ik verplicht asbest te (laten) verwijderen?

Heeft u asbest aangetroffen in een woning of bedrijfspand, of heeft u een asbestinventarisatie uit laten voeren en blijkt uit het rapport dat er inderdaad sprake is van asbest? Dan bent u niet in alle gevallen verplicht om dit te laten verwijderen, waardoor het verstandig is om hier nauwkeurig mee om te gaan.

Is er sprake van niet-hechtgebonden asbest of hebben de vezels op een andere manier de mogelijkheid om vrij te komen? Dan is het van belang om direct actie te ondernemen en te zorgen voor een veilige situatie.

U dient asbest te verwijderen op het moment dat er sprake is van ‘risicovol asbest’. Dit is wettelijk vastgelegd en zorgt ervoor dat u de kans op het vrijkomen van vezels zo klein mogelijk kunt maken. Met name wanneer er sprake is van losgebonden asbesttoepassingen of verweerde toepassingen, is de kans relatief groot dat de vezels vrij zullen komen. Wanneer u een sloopwerk, renovatie of verbouwing uitvoert dient u het risico op het vrijkomen van asbest in te schatten zeker indien het een woning van voor 1993 betreft.

Is er geen sprake van een beschadiging van het asbest en komen er niet teveel vezels vrij? Dan is het in de meeste gevallen (nog) niet verplicht om het te laten verwijderen. Houd echter ook rekening met de gezondheidsrisico’s en de schade voor het milieu.

Uitzondering: per maart 2015 is wettelijk de verplichting vastgelegd dat uiterlijk in 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd dienen te zijn. Hiervoor wordt ook subsidie verstrekt. Eigenaren die na die periode nog asbest op het dak hebben liggen zullen gedwongen worden om deze te laten saneren én ze zullen een hele forse boete krijgen.

De huidige subsidie voor het verwijderen van asbest duurt tot en met 31 december 2019. Het is nog niet bekend of daarna nieuwe subsidies verstrekt zullen worden.

Hechtgebonden asbest

In veel van de gevallen zal er sprake zijn van hechtgebonden asbest. Hiervoor geldt dat het vaak veiliger is om dit te laten zitten, aangezien er tijdens het zelf verwijderen hiervan meerdere dingen mis kunnen gaan die uiteindelijk een groter risico op zullen leveren. Zolang de vezels niet vrijkomen is het in principe geen probleem om het asbest in de woning te laten zitten. u dient asbest te verwijderen op het moment dat de vezels de mogelijkheid hebben om vrij te komen, of wanneer u het wenst te bewerken. Dit doet u bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of op het moment dat u een (deel van de) woning wenst te slopen.

Let op bij sloop: asbest in dakbedekking !
Let op bij sloop: asbest in dakbedekking !

Voorschriften verwijderen

Wilt u het asbest zelf verwijderen? Zorg er dan in ieder geval voor dat u zich aan de voorschriften houdt, zoals deze door de overheid zijn opgesteld. Gebruik het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2015 om na te gaan of het u is toegestaan om zelf asbest te verwijderen. Indien dit het geval is dient u hier op een voorzichtige manier mee om te gaan. Zorg ervoor dat u het asbest in ieder geval niet beschadigd en dat de vezels niet de kans krijgen om vrij te komen. Op het moment dat u deze in zou ademen kan dit grote gevolgen hebben voor uw gezondheid, waar u vaak pas na 10 - 20 jaar mee te maken krijgt.

Sloopmelding

Op het moment dat u asbest wilt gaan verwijderen of u van plan bent om dit te laten doen is het niet langer nodig om een sloopvergunning aan te vragen. In plaats daarvan dient u een sloopmelding te doen, via het online Omgevingsloket. U zorgt er op die manier voor dat u melding kunt maken van het feit dat u sloopwerkzaamheden of een renovatie uit gaat voeren, waarbij er asbest aanwezig is.

Vloerbedekking met asbest ondervloer
Vloerbedekking met asbest ondervloer

Professioneel verwijderen van asbest

Wilt u het asbest graag professioneel laten verwijderen, of bent u daar op basis van de voorschriften toe verplicht? Zorg er dan voor dat het bedrijf waarmee u in zee gaat in het bezit is van een certificering conform de norm SC-530. Dit is de norm die geldt voor het verwijderen van het asbest. U kunt er op die manier voor zorgen dat u het asbest op een degelijke wijze kunt laten verwijderen, zodat u een belangrijk gezondheidsrisico binnen uw woning of onderneming weg kunt nemen.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen

NIEUWS: Asbestdaken verboden in 2024

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten dat eigenaren hun asbesthoudende daken moeten verwijderen voor 2024. Lees hier verder...

Asbest verwijderen

De kosten van asbestverwijdering

Subsidies voor asbestverwijdering

Wat is asbest ?

Asbest is een natuurproduct

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest in uw woning ?

checklist asbest woning

Asbestinventarisatie

Asbest in en rondom de woning

Veelgestelde vragen

Wat kunt u op deze website vinden ?

Op deze informatieve website kunt u alles over asbest vinden: wat het is, waarin het is verwerkt, wat de risico's zijn, hoe het asbest door uzelf of door derden verwijderd kan worden en wat de officiële regels zijn. Daarnaast kunt u lezen wat een gemiddelde asbestsanering kost en wat de mogelijke subsidies zijn. Tevens kunt u snel en eenvoudig met 1 handeling bij meerdere erkende asbestsaneringsbedrijven een volledig vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen
Wie zijn wij VOOR ASBESTBEDRIJVEN Disclaimer Privacy Gratis Internet Offertes Subsidies Asbestverwijdering

Treechicken BV - KvK nummer 51797917

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie