Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Op deze pagina worden de verschillen tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest besproken.

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

asbest restanten

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest van elkaar onderscheiden:

Asbest komt in verschillende varianten voor, waardoor het onder andere van belang is om hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest van elkaar te onderscheiden. Het is mogelijk om de materialen in te delen, op basis van de eisen die aan het asbesthoudend materiaal werden gesteld. Hechtgebonden asbest zit bijvoorbeeld opgenomen in een matrix, waar het niet gemakkelijk uit los kan komen. Een voorbeeld hiervan zijn het asbestcementen plaatmaterialen. Aan de andere kant kunnen de vezels van niet-hechtgebonden asbest aan de andere kant relatief gemakkelijk vrijkomen.

Voorbeelden van niet-hechtgebonden toepassingen

Er zijn verschillende voorbeelden beschikbaar van niet-hechtgebonden asbest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatiemateriaal, zowel het thermische als het akoestische. Dit materiaal vinden we, al dan niet gespoten, vooral terug op leidingen, plafonds en muren. Werd het gespoten? Dan spreken we ook wel van spuitasbest. Daarnaast kunt u denken aan geweven asbesthoudend materiaal. Voorbeelden hiervan zijn de kous voor het isoleren van een elektriciteitsdraad- of kabel, maar ook een doek voor isolatiedoeleinden zoals een branddeken of een lasgordijn.

Daarnaast vinden we het niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal terug in asbestpapier, dat we gebruikten als een onderlaag voor vinylvloerbedekking en in dakbedekking. Tenslotte kunt u onder andere denken aan koord of pakkingmateriaal voor isolatiedoeleinden.

Meer informatie

  • asbestvezels Wat is asbest ?
  • asbest restanten Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest
  • asbest riolering Toepassingen van asbest
  • asbest mineralen Soorten asbest
  • eternitasfalt Voormalig producenten asbest

Voorbeelden van hechtgebonden toepassingen

Hier tegenover staat het hechtgebonden asbesthoudende materiaal. Denk hierbij aan de binding aan rubber of kunststof, om er als pakkingmateriaal gebruik van te kunnen maken. Daarnaast kunt u denken aan een vulstof in kit en kunststof, om dit sterke te maken. We vinden dit vooral terug in de vloer- en wandafwerkingsmiddelen. Verder vinden we het asbest verbonden aan hars en andere grondstoffen, waarmee we de remvoering, remblokken of koppelingsplaten konden fabriceren. Tenslotte zit het asbest vaak gebonden aan cement. Het kan dan gaan om asbestcementplaten, maar ook om buizen en ventilatiekanalen in de bouw, of ondergrondse buizen voor de waterleiding, gas en het riool. Wat dat betreft komen zowel de hechtgebonden als de niet-hechtgebonden asbest op verschillende plaatsen voor en is het van belang om hier op de juiste manier mee om te gaan.

eternit golfplaat

Wat bevat asbest en wat niet ?

Verantwoordelijkheid van de leverancier

Het is de verantwoordelijkheid van een leverancier om aan te geven of bepaalde producten asbesthoudend of asbestvrij zijn, waardoor hier duidelijkheid over dient te ontstaan. Een goed voorbeeld van een product dat twijfelt met zich mee kan brengen is de vezelcementplaat. Het is op het oog niet eenduidig vast te stellen of een bepaald materiaal de vezels van asbest bevat, waardoor het de fabrikant is die daar duidelijk over dient te zijn. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat het mogelijk is om in een laboratorium onderzoek te doen naar zowel de hechtgebonden als de niet-hechtgebonden asbest in verschillende materialen.

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder