Zelf asbest verwijderen

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)

Kan ik zelf asbest verwijderen?

Wilt u zelf asbest verwijderen? Dan is het van belang dat u dit kunt doen zonder dat het materiaal beschadigd raakt, zodat er geen asbestvezels vrij kunnen komen. Bovendien dient u zich te houden aan de regels zoals die zijn opgesteld in het Asbestverwijderingsbesluit 2015 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/). Dit zorgt ervoor dat u het risico kunt beperken en u op de juiste manier om kunt gaan met asbest. Vraagt u zich af hoe u het asbest kunt verwijderen? Dan is het waarschijnlijk beter om gebruik te maken van een daarvoor gecertificeerde onderneming.

Belangrijk te weten is dat alleen particulieren zelf asbest mogen verwijderen en dan tot maximaal 35 vierkante meter. Voorwaarde is dat het materiaal (veelal asbesthoudende golfplaten) gedemonteerd kan worden zonder dat er zaag, schuur, hak- of breekwerkzaamheden plaatsvinden.

Indien dat niet kan dan mag u het niet zelf verwijderen. Doet u het toch dan loopt u kans om naast gezondheidsschade ook nog een hele forse boete op te lopen.

Asbestverwijderingsbesluit 2015

Het Asbestverwijderingsbesluit 2015 stelt de regels vast, op basis waarvan het mogelijk is om zelf asbest te verwijderen. Houd er rekening mee dat u daarnaast dient te werken aan de hand van de normen zoals deze zijn vastgesteld in het Bouwbesluit 2012 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/). U zorgt er op die manier voor dat er geen sprake zal zijn van blootstelling aan asbestvezels, of u het risico hierop in ieder geval zo klein mogelijk kunt maken. Gezien de grote gevaren voor uw gezondheid is het van belang om hier nauwkeurig en voorzichtig mee om te gaan.


asbest informatie

Adembescherming is essentieel in omgang met asbest

Inventarisatie van asbest

Laat altijd eerst een inventarisatie van asbest uitvoeren, door een bedrijf dat beschikt over de juiste certificering. De onderneming kan u aangeven welke inventarisatie er het best van toepassing is, afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft. Wilt u een bepaalde ruimte verbouwen, of wilt u daar aan de andere kant de komende tijd geen gebruik van maken? Laat een visuele of een meer grondige inventarisatie uitvoeren en zorg er op die manier voor dat u een goed beeld heeft van het asbest dat er in de woning of een ander bouwobject aanwezig is.

Meest voorkomende soorten asbest

  • witte asbest chrysotiel
  • blauwe asbest crocidoliet
  • bruine asbest amosiet

Zonder beschadiging

Een belangrijke voorwaarde bij het zelf verwijderen van asbest is dat u ervoor dient te zorgen dat het materiaal niet zal beschadigen. Gebeurt dit wel? Dan loopt u het risico dat er asbestvezels vrij zullen komen. Op het moment dat u deze inademt kunnen ze zich in uw longvliezen nestelen en daar zorgen voor de ontwikkeling van kwaadaardige tumoren.

waar zit asbest in

Asbest vaak onzichtbaar verwerkt

Gecertificeerd bedrijf

Het Asbestverwijderingsbesluit 2015 bepaalt in Artikel 6 dat het in ieder geval belang is om gebruik te maken van een gecertificeerd bedrijf op het moment dat het u gaat om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken en objecten, waarin een asbesthoudend product is verwerkt. Bovendien dient u er bij het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten en bij het opruimen van asbest dat na een incident is vrijgekomen rekening mee te houden dat u hier niet zelf mee aan de slag kunt gaan. Het gecertificeerde bedrijf weet in dit geval hoe u het asbest kunt verwijderen en kan u daarmee goed van dienst zijn.

In een aantal andere gevallen kunt u zelf asbest verwijderen, mits u zich houdt aan de regels en richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in zowel het Bouwbesluit 2012 als het Asbestverwijderingsbesluit 2015.

Meer informatie

  • waar is asbest Wanneer asbest verwijderen ?
  • inspectie asbest aanwezigheid Asbestinventarisatie
  • Zelf asbest verwijderen tot maximaal 35 m2 Zelf asbest verwijderen
  • vuilnisbelt Asbest afvoeren en storten
  • asbestsanering locatie Sloopmelding

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder