Asbestose

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Asbestose door asbest

Longfoto's asbest

Asbestose ontstaat als het gevolg van blootstelling aan asbest en is bovendien een erkende beroepsziekte. De aandoening behoort tot de pneumoconioses, wat we ook wel aanduiden met stoflongen". Het is de verbindweefseling van de luchtwegen die ervoor zorgt dat de longcapaciteit af zal nemen, waardoor u te maken kunt krijgen met een overbelasting van de longen. Het is de blootstelling aan asbest die ervoor zorgt dat u last kunt krijgen van asbestose, een van de belangrijke risico"s van dit materiaal.

Asbestose wordt erkend als een beroepsziekte en komt veel voor onder mensen die veel met asbest hebben gewerkt. Dat neemt echter niet weg dat u ook buiten een beroepsmatige blootstelling te maken kunt krijgen met asbest, aangezien het materiaal op een aantal verschillende plaatsen in huis werd toegepast.

Ontstaan van asbestose

Het is de langdurige blootstelling aan een hoge mate van asbest(vezels) die ervoor zorgt dat u te maken kunt krijgen met asbestose. Ook op het moment dat er een zeer hoge blootstelling van korte duur plaatsvindt loopt u het risico op deze aandoening. Dit ontstaat bijvoorbeeld op het moment van een explosie, waarbij er asbest vrijkomt. Houd er rekening mee dat asbestose in ernst toe kan nemen, ook op het moment dat u vrij blijft van nieuwe blootstelling. Bovendien neemt de kans op deze aandoening evenredig toe met de concentratie van het asbest waar u aan bent blootgesteld en de duur hiervan.

Met name personen met een lichte vorm van asbestose hebben weinig tot geen last van aantasting van hun longfunctie. Houd er echter rekening mee dat er 10 - 20 jaar kan zitten tussen de blootstelling aan het asbest en het daadwerkelijk vertonen van de symptomen van de ziekte.

bescherming asbest

Behandeling

Er bestaat op dit moment geen effectieve behandeling voor asbestose, mits het gaat om de gevorderde stadia hiervan. Dat betekent dat u om dient te leren gaan met een aantasting van de longfunctie, waardoor met name het uithoudingsvermogen flinke schade op zal lopen. Inmiddels is het bedrijven verboden om met asbest te werken, maar dat neemt niet weg dat u hier nog altijd aan kunt worden blootgesteld. Vooral in en rondom woningen komt het materiaal nog veel voor. Heeft u te maken met niet-hechtgebonden asbest? Zorg er dan voor dat u direct actie onderneemt en voorkom blootstelling hieraan.

longkanker asbest

Asbestose in Nederland

Het is niet goed bekend hoeveel en hoe vaak asbestose in Nederland voorkomt. De ziekte leidt slechts in een beperkt aantal gevallen tot de dood, de enige bron van informatie die er beschikbaar is. In de periode tussen 1995 en 1999 werd er 46 keer melding gemaakt van een overlijden als het gevolg van asbestose. Het gaat in bijna alle gevallen om mannen, al kan dit aantal een behoorlijk vertekend beeld geven van het daadwerkelijk voorkomen van de aandoening. De Gezondheidsraad schat dat er jaarlijks ongeveer 1.600 mensen overlijden als het gevolg van blootstelling aan asbest en gerelateerde ziekten.

asbest veiligheid

Meer informatie

  • asbestlongen Asbestose
  • Longfoto's asbest Longkanker
  • asbest restanten Mesothelioom

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)