Asbestbesluit Europa 1988

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Asbestbesluit Europa 1988

asbest in de grond

De richtlijnen en wetgeving met het oog op het gebruik van asbest zijn door de jaren heen alleen maar strenger geworden. In 1983 werd er door de Raad van de Europese Gemeenschap een richtlijn vastgesteld, die later in 1988 ook door Nederland is overgenomen. Deze wetgeving vanuit Europa gaat nog een stuk verder dan de wetgeving zoals we die in Nederland reeds vast hadden gesteld. Dit moet ervoor zorgen dat minder mensen in de toekomst te maken krijgen met de schadelijke gevolgen die het gebruik van asbest kan veroorzaken.

Raad van de Europese Gemeenschap

De Raad van de Europese Gemeenschap kwam al in 1983 tot een nieuwe richtlijn. Het heeft vervolgens 5 jaar geduurd tot deze ook in Nederland is overgenomen. Dit is gebeurd tijdens het opstellen van het hernieuwde Asbestbesluit in 1988. Vanaf dat moment geldt de richtlijn ook in Nederland en zijn er verbonden van kracht geworden voor meerdere stoffen. Bovendien heeft het een aantal administratieve verplichtingen met zich meegebracht. Dit maakt het voor bedrijven minder aantrekkelijk om met asbest te werken en zorgt er aan de andere kant voor dat we de veiligheid collectief kunnen vergroten.

asbestmateriaal

Asbestresten op plaatmateriaal

Verboden

asbestsanering locatie

Voordat het Asbestbesluit Europa 1988 werd ingevoerd was er al sprake van een verbod op crocidoliet en het verspuiten van asbest. Deze verboden zijn van kracht gebleven, maar er zijn er daarnaast een aantal aan toegevoegd. Het is vanaf 1988 bijvoorbeeld ook niet meer toegestaan om meer dan 1 vezel per ml chrysotiel en amosiet te gebruiken, terwijl de norm eerder nog lag op maximaal 2 vezels per ml. Wat dat betreft zijn deze richtlijnen behoorlijk aangescherpt, ten opzichte van het eerdere Asbestbesluit in Nederland. Ook werd er met deze nieuwe regelgeving een actieniveau van 0,25 vezel/ml actief. Dit betekent dat er melding bij de Arbeidsinspectie gedaan dient te worden, op het moment dat er met dergelijke hoeveelheden asbest gewerkt wordt.

Meldingsysteem

Het meldingssysteem binnen het Asbestbesluit Europa 1988 gaat echter nog een stuk verder. Er dient bijvoorbeeld melding gemaakt te worden van zowel de verschillende soorten vezels die er gebruikt worden, samen met de hoeveelheden. Ook dienen daarnaast de werkzaamheden, de procedures en de gemaakte producten aangegeven te worden. Dit zorgt bij de Arbeidsinspectie voor een volledig overzicht, op basis waarvan het mogelijk is om na te gaan of de productie tot mogelijke schadelijke gevolgen kan leiden. Dit maakte het voor de Arbeidsinspectie een stuk gemakkelijker om op tijd in te grijpen.

storten asbesthoudend materiaal

Asbest vaak illegaal gestort

Register per werknemer

Tenslotte dienen werkgevers een register per werknemer bij te houden, waarin het duidelijk dient te worden op welke manier men met asbest gewerkt heeft en hoe lang dat heeft geduurd. Hierdoor wordt het beter inzichtelijk wie er wanneer aan asbest is blootgesteld, om aan de hand daarvan na te gaan of er sprake kan zijn van schadelijke gevolgen. Wat dat betreft is het werken met asbest een stuk transparanter geworden, iets dat uiteindelijk zowel de burgers als de werknemers op een degelijke manier tegen mogelijke problemen dient te beschermen.

Meer informatie

  • asbestbesluit 1978 Asbestbesluit 1978
  • asbestbesluit Asbestbesluit Warenwet 1983
  • asbestbesluit europa Asbestbesluit Europa 1988
  • asbestbesluit 1993 Asbestverwijderingsbesluit 1993
  • produktenbesluit asbest 2005 Productenbesluit Asbest 2005
  • bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012
  • asbestplanning 2024 Asbestplanning 2024

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)