Asbestbesluit 1978

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Het Asbestbesluit in 1978

Het Asbestbesluit in 1978 was een belangrijke ontwikkeling binnen de wet- en regelgeving, waar dan ook een behoorlijke aanloop aan vooraf is gegaan. Het was het proefschrift van J. Stumphius, Asbest in een beroepsbevolking, in 1969 dat ervoor zorgde dat het niet langer te ontkennen viel dat asbest en het optreden van asbestose en mesothelioom met elkaar verbonden waren. Vanaf dat moment zijn er een aantal commissies aangesteld en onderzoeken gedaan, iets dat uiteindelijk uit heeft weten te monden in het Asbestbesluit in 1978.

In 1971 kwam de Arbeidsinspectie reeds met Werken met Asbest", een brochure die was bedoeld om werknemers bewust te maken van de gevaren en ervoor te zorgen dat zij zich op een goede manier zouden beschermen. Bovendien kregen werkgevers te horen dat zij werknemers niet langer bloot mochten stellen aan vezelconcentraties van 2 vezels met kubieke centimeter. Vanaf dat niveau werd het noodzakelijk geacht om gebruik te maken van beschermende middelen, om de gezondheid niet te schaden. Liep de concentratie op tot boven de 12 vezels met kubieke centimeter? Dan was dit volgens de Arbeidsinspectie onaanvaardbaar en mocht hier niet langer mee gewerkt worden.

Verzet vanuit het bedrijfsleven

Het Asbestbesluit van 1978 is er gekomen, maar dat ging niet zonder verzet vanuit het bedrijfsleven. Het besluit werd gebaseerd op de Silicosewet van 1951. De eerder genoemde grenswaarde van 2 vezels per kubieke centimeter werd wettelijk vastgelegd. Bovendien werd het gebruik van crocidoliet verboden en was het sinds 1978 ook niet langer toegestaan om asbest te verspuiten. Verder werd het verboden om asbest en asbesthoudende stoffen voor thermische en akoestische isolatie te verwerken of bewerken. Ook met het oog op conserverende en decoratieve doeleinden was het niet langer toegestaan om er gebruik van te maken. Wat dat betreft heeft men in 1978 een enorme stap voorwaarts gezet, richting het indammen van het gebruik van asbest.

eternit golfplaat

Wat bevat asbest en wat niet ?

Voorraden verkopen

De verdere productontwikkeling met behulp van asbest werd hierdoor volledig aan banden gelegd, waardoor bedrijven op zoek dienden te gaan naar alternatieven. Er werd tussen 1 oktober 1978 en 30 juni 1984 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bepaalde bedrijven ontheffingen te verstrekken. Zij mochten de bestaande voorraden crocidoliet houdende buizen verkopen. Bovendien werd er een vrijstelling verleend voor buizen met een diameter van meer dan 800mm, aangezien daar nog geen waardig alternatief voor was gebonden. Het werd bovendien beter voor het milieu geacht om de bestaande voorraden op een nette manier te laten verwerken, dan ze als afval te moeten storten.asbestvrij huis meer waard

Een asbestvrije woning is meer waard

Andere materialen

Vervolgens zijn de verschillende isolatiebedrijven binnen een relatief korte termijn overgestapt op alternatieve materialen. Zij hadden het verbod in de meeste gevallen al aan zien komen en adverteerden daarom voorafgaand aan het Asbestbesluit van 1978 al voor producten die geen gebruik meer maakten van het asbest. Wat dat betreft leek het een kwestie van tijd tot het besluit er zou komen en het niet langer was toegestaan om er gebruik van te maken.

Meer informatie

  • asbestbesluit 1978 Asbestbesluit 1978
  • asbestbesluit Asbestbesluit Warenwet 1983
  • asbestbesluit europa Asbestbesluit Europa 1988
  • asbestbesluit 1993 Asbestverwijderingsbesluit 1993
  • produktenbesluit asbest 2005 Productenbesluit Asbest 2005
  • bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012
  • asbestplanning 2024 Asbestplanning 2024

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)