Asbestplanning 2024

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Asbestplanning 2024: totaal verbod

Met het oog op de toekomst is de overheid van plan het bezit van asbesthoudende materialen volledig te verbieden. De Asbestplanning 2024 geeft bijvoorbeeld al aan dat er vanaf dat jaar een verbod van kracht zal worden, dat geldt voor asbestdaken en asbestgolfplaten. Dit zijn twee materialen waar relatief veel asbest in zit, onder andere omdat het goed is voor bijna 50% van alle asbest in Nederland. Het is vanaf 2024 niet langer toegestaan om hier gebruik van te maken, nadat er al veel eerder verboden zijn opgelegd met betrekking tot de productie en fabricage hiervan.

Particulieren en bedrijven

De Asbestplanning 2024 geldt zowel voor bedrijven als particulieren, waardoor het verstandig is om daar nu alvast rekening mee te houden. U dient er voor die tijd voor te zorgen dat u geen gebruik meer maakt van de asbestvezels in daken en golfplaten. Met name wanneer u een woning of een pand heeft dat nog stamt uit de periode voor 1994 is de kans groot dat er asbest in verwerkt zit. Het is in dat geval van belang om tijdig te zorgen voor de verwijdering hiervan, uiteraard volgens de huidige wet- en regelgeving op dit gebied.

kosten asbestverwijdering

Asbest veel toegepast in oudere woningen

30 jaar later

De Asbestplanning 2024 geeft een ieder de kans om binnen 30 jaar asbest te laten verwijderen, waardoor er volgens de overheid voldoende ruimte bestaat om hier tijdig van af te komen, nadat de waarde volledig is afgeschreven. Al in 1993 werd het verplicht om de verwijdering hiervan volgens een aantal richtlijnen vorm te geven, nadat het eerder al verboden werd om dit nog te produceren. Wat dat betreft is asbest een product dat niet goed meer past binnen de huidige samenleving. Het zijn vooral de gezondheidsrisico"s en de nadelige gevolgen voor het milieu die ervoor zorgen dat de overheid er vanaf wil.

Vervanging van materialen

Het is volgens de Rijksoverheid na 30 jaar voldoende lang geleden dat er een verbod op de productie van asbest is ingesteld. In de tussentijd zijn toepassingen als daken aan vervanging toe, waardoor een ieder voldoende de kans krijgt om het asbest te laten verwijderen en er daarmee voor te zorgen dat u voldoet aan de nieuwe regelgeving die er van kracht zal zijn. Wilt u nu alvast voldoen aan de richtlijnen zoals die gelden vanaf de Asbestplanning 2024? Zorg er dan voor dat u het asbest op de juiste manier laat verwijderen en afvoeren.

regelgeving asbest

Veel asbest in oudere woningen

Subsidie voor het verwijderen

Houd er rekening mee dat u als particulier geen gebruik kunt maken van een subsidie om het asbest te laten verwijderen, u dient de kosten hiervoor zelf te betalen. Als onderneming kunt u wel gebruik maken van subsidieregelingen voor de verwijdering van asbest. Het is als onderneming van belang om goed na te gaan waar u voor in aanmerking kunt komen. Zorg er op die manier voor dat u op tijd aan de voorwaarden en richtlijnen voor de Asbestplanning 2024 voldoet, ook om uw eigen gezondheid voldoende veilig te stellen.

Meer informatie

  • asbestbesluit 1978 Asbestbesluit 1978
  • asbestbesluit Asbestbesluit Warenwet 1983
  • asbestbesluit europa Asbestbesluit Europa 1988
  • asbestbesluit 1993 Asbestverwijderingsbesluit 1993
  • produktenbesluit asbest 2005 Productenbesluit Asbest 2005
  • bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012
  • asbestplanning 2024 Asbestplanning 2024

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)