Kosten

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Op deze en onderliggende pagina's worden de kosten van asbestinventarisatie, asbestverwijdering en asbestverwerking nader onder de loep genomen. Indien u daadwerkelijk asbest wilt laten verwijderen is het verstandig om meerdere offertes aan te vragen aangezien de prijsverschillen behoorlijk kunnen zijn. Daarnaast zijn er diverse subsidies inzake asbestwerkzaamheden.

Kosten van asbest

De kosten van asbest bestaan uit de kosten voor een inventarisatie hiervan, maar ook uit het daadwerkelijk verwijderen en het verwerken van het afval. U heeft in een aantal gevallen de mogelijkheid om zelf asbest te verwijderen, al dient u zich daarbij te houden aan de richtlijnen en regels uit het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2015. Weeg de kosten van een professionele verwijdering af tegen het zelf uitvoeren van de werkzaamheden en houd daarbij goed rekening met de risico"s van asbest.

Meer informatie

  • asbest golfplaten opruimen Hoeveel kost asbest verwijderen?
  • inspectie asbest aanwezigheid Hoeveel kost een asbestinventarisatie?
  • hoe asbest verpakken Kosten asbestafval ?

Asbest in het dak

asbest in het dak

Wilt u asbest in het dak verwijderen, bijvoorbeeld omdat u daar te maken heeft met de bekende golfplaten? De kosten van het inventariseren, verwijderen en verwerken hangen sterk af van de hoeveelheid asbesthoudend materiaal waar het om gaat, dus probeer daar allereerst een schatting van te maken. U kunt op basis daarvan inschatten wat de kosten voor het asbest verwijderen in het dak zullen zijn. Houd er ook rekening mee dat de kosten voor het verwerken van het asbest afhankelijk zijn van de gemeente waarin u woont, dus kijk hiervoor in de afvalkalender die u heeft ontvangen.

Asbestinventarisatie

De kosten van asbest bestaat onder andere uit de kosten voor de asbestinventarisatie. U kunt een inventarisatie type A, type B en type 0 uit laten voeren. Dit laatste is de minst uitgebreide controle op asbest, die wordt uitgevoerd volgens de geldende NEN norm. Voor de beide andere inventarisaties geldt de SC 540 norm, wat betekent dat u dit door een gecertificeerd bedrijf dient te laten doen. De type A inventarisatie richt zich op het zichtbare en waarneembare asbest. Bestaat er op basis van het inventarisatierapport reden om aan te nemen dat er ook niet direct waarneembaar asbest aanwezig kan zijn? Dan dient u ook een inventarisatie type B uit te laten voeren.

Asbest verwijderen

Vervolgens kunt u het asbest zelf verwijderen, of heeft u de mogelijkheid om dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen. U kunt op basis van het Bouwbesluit 2012 bepalen of u de mogelijkheid heeft om dit zelf te doen. Houd er rekening mee dat u een sloopmelding dient te maken via het online Omgevingsloket, zodat de gemeente op de hoogte is van uw plannen. De kosten van het asbest verwijderen hangen sterk af van de hoeveelheid waar het om gaat, dus gebruik onze schattingen om tot de kosten in uw situatie te komen.

asbest dak

Asbestafval verwerken

Tenslotte dient u het afval te verwerken, ook iets waar kosten aan verbonden kunnen zijn. Gemeenten zijn vrij om hier de tarieven voor te bepalen, maar in de meeste gevallen betaalt u in ieder geval €20 - €25 per 100 kg. Daarnaast kan men u kosten in rekening brengen voor het eventuele transport van het asbesthoudende materiaal, of het afvoeren hiervan op zich. Bereken de verschillende kosten voor het inventariseren, verwijderen en uiteindelijk afvoeren en storten van asbest, om tot een totaalplaatje te kunnen komen en hier een goed beeld van te krijgen.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)