Bouwbesluit 2012

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Bouwbesluit 2012 en asbest

Wilt u als particulier of bedrijf een woning, schuur of ander gebouw renoveren of slopen? Ook wanneer u een nieuwe keuken, een badkamer of een dakkapel gaat plaatsen is de kans in een woning van voor 1994 groot dat u te maken krijgt met asbest. U dient dit eerst te laten verwijderen, iets waar het Bouwbesluit 2012 richtlijnen voor bevat. U mag pas verdergaan met de werkzaamheden op het moment dat u het asbest heeft laten verwijderen, om te voorkomen dat u in overtreding raakt. Het is wat dat betreft van belang om rekening te houden met de richtlijnen uit het Bouwbesluit 2012.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Sinds 1 april 2012 heeft de sloopvergunning plaats gemaakt voor een sloopmelding. Dit betekent dat u op basis van de Woningwet te maken kunt krijgen met een sloopmeldingplicht, of dat dit hiervan is vrijgesteld. Dat betekent bovendien dat u niet langer een sloopvergunning nodig heeft, op het moment dat u een sloop of verbouwing uit wilt voeren waarbij er asbest vrij zal komen. Houd er overigens rekening mee dat het in bepaalde gevallen voorkomt dat u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld op basis van de Monumentenwet die er van kracht is.

Houd er rekening mee dat u de sloop van asbest altijd dient te melden, ook wanneer het mogelijk is om zonder vergunning te bouwen.

asbest bitumen asbest

Asbesthoudend bitumen

Verwijderen van asbest

Wilt u asbest verwijderen, slopen of demonteren tijdens de werkzaamheden? Dan is het verplicht om een sloopmelding te doen. Dit is bovendien verplicht wanneer de geschatte hoeveelheid vrijgekomen bouw- en sloopafval 10 kubieke meter of meer bedraagt. In al deze gevallen dient u minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden melding te maken bij de gemeente waarin het bouwwerk ligt. In bepaalde gevallen kunt u dit 5 werkdagen voorafgaand doen, wanneer u valt binnen de uitzonderingen op de normale termijn".

Inhoud van het meldingsformulier

U kunt het meldingsformulier voor de werkzaamheden gewoon online invullen, al kunt u ook voor een papieren exemplaar kiezen. Het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat u onder andere gegevens over de eigenaar, de uitvoerder, de sloper of asbestsaneerder en het bouwwerk of een onderdeel daarvan aan dient te geven. Vervolgens dient u gegevens in te vullen over de vrij te komen afvalstoffen. In bepaalde gevallen is het volgens het Bouwbesluit 2012 bovendien verplicht om bijvoorbeeld een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan toe te passen en te overleggen. Doe dit altijd samen met het meldingsformulier, voor een optimale verwerking hiervan.

Het elektronische meldingsformulier kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl.

asbestvrij huis meer waard

Een asbestvrije woning is meer waard

Uitzondering op de normale termijn

Is er sprake van een directe noodzaak tot sloop, bijvoorbeeld bij een calamiteit? Dan mag u al na 5 dagen na het doen van de melding starten met de werkzaamheden. Dit geldt ook wanneer er sprake is van reparatie of mutatieonderhoudswerkzaamheden en het bevoegd gezag u hier toestemming toe geeft. Dit is onder andere het geval wanneer de reguliere termijn leidt tot onnodige leegstand, of een ernstige belemmering van het gebruiksgenot van een bepaald gebouw of object.

Meer informatie

  • asbestbesluit 1978 Asbestbesluit 1978
  • asbestbesluit Asbestbesluit Warenwet 1983
  • asbestbesluit europa Asbestbesluit Europa 1988
  • asbestbesluit 1993 Asbestverwijderingsbesluit 1993
  • produktenbesluit asbest 2005 Productenbesluit Asbest 2005
  • bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012
  • asbestplanning 2024 Asbestplanning 2024

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)