Mesothelioom

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Mesothelioom als het gevolg van asbest

Longfoto's asbest

Een mesothelioom noemen we ook wel longvlieskanker of borstvlieskanker en is een specifieke tumor. Het is de inademing van asbest dat dit kan veroorzaken, waardoor het van belang is om hier voorzichtig mee om te gaan. De vezels behoren tot de grote gevaren van asbest, aangezien deze zich in uw longvliezen kunnen nestelen en daar kunnen zorgen voor veranderingen in uw celmateriaal. Dit doet de cellen uiteindelijk veranderen in kwaadaardige tumoren, waardoor u te maken kunt krijgen met een mesothelioom.

Ontstaan van een mesothelioom

Een mesothelioom is een kwaadaardige aandoening van uw longvliezen. Het is een belangrijk gevaar van het werken met asbest, dat doorgaans zorgt voor problemen in de long- en borstvliezen. In bijzondere gevallen kan het voorkomen in het buikvlies of in het hartzakje. Het is in bijna alle gevallen asbest (crocidoliet) dat de ontwikkeling van een mesothelioom veroorzaakt, waardoor het van belang is om goed rekening te houden met de gevaren van asbest. De vezels zijn lang en zeer dun en slagen er daardoor in om diep tot in de longvliezen door te dringen. De genetische veranderingen die ze teweegbrengen zorgen ervoor dat de mesothelioom zich ongeremd kan ontwikkelen en u te maken krijgt met een vervelende aandoening.

asbestdeeltje meten

Vier verschillende vormen

In Nederland ontstaan er jaarlijks ongeveer 400 gevallen van een mesothelioom. Volgens de voorspellingen zal dit aantal pas vanaf 2018 dalen, als het gevolg van de grote hoeveelheid asbest die er in Nederland nog altijd aanwezig is. Het gebruik van asbest is sinds 1991 verboden in Nederland, waardoor het voorlopig van belang is om goed rekening te houden met het gevaar.

De histologische kenmerken van een mesothelioom zorgt voor een onderscheid in vier verschillende varianten. U kunt te maken krijgen met het epitheliale, het sarcomateuze, desmoplatische en het gemengde type. Met name de vermenging van het epitheliaal en sarcomateus type komt in Nederland veel voor. Aangezien mesothelioom wordt erkend als een beroepsziekte, kunt u dankzij de bemiddeling van het Instituut Asbestslachtoffers laten bemiddelen voor een compensatie.

Symptomen van een mesothelioom

Heeft u te maken met pijn in de borstkas, of een onaangenaam gevoel? Indien er daarnaast sprake is van kortademigheid en hoesten bestaat de kans dat u te maken heeft met een mesothelioom. Houd er rekening mee dat er 20 - 40 jaar kan zitten tussen de blootstelling aan asbest en het daadwerkelijk tot uiting komen van de ziekte. Onderschat de gevaren van asbest niet en ga na of u hier in het verleden wellicht aan bent blootgesteld.

Meer informatie

  • asbestlongen Asbestose
  • Longfoto's asbest Longkanker
  • asbest restanten Mesothelioom

Behandeling

Er is op dit moment geen goede behandeling van een mesothelioom mogelijk. In het verleden is er gewerkt met operaties en andere chirurgische ingrepen, maar deze leidden onvoldoende tot het gewenste resultaat. Bovendien is een mesothelioom niet gevoelig voor radiotherapie en wordt de aandoening in veel van de gevallen in een te laat stadium ontdekt. Sinds enkele jaren is het met behulp van chemotherapie mogelijk om de mesothelioom te verkleinen, mits u hier op tijd mee bij een arts komt. Het gevaar van asbest valt wat dat betreft niet te onderschatten.

asbest rondom woningen

Veel asbest in en rondom woningen van voor 1994

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)