Wanneer asbest verwijderen ?

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Wanneer moet ik asbest verwijderen?

waar is asbest

U dient asbest te verwijderen op het moment dat er sprake is van risicovol asbest". Dit is wettelijk vastgelegd en zorgt ervoor dat u de kans op het vrijkomen van vezels zo klein mogelijk kunt maken. Met name wanneer er sprake is van losgebonden asbesttoepassingen of verweerde toepassingen, is de kans relatief groot dat de vezels vrij zullen komen. Wanneer u een sloopwerk, renovatie of verbouwing uitvoert dient u het risico op het vrijkomen van asbest in te schatten zeker indien het een woning van voor 1993 betreft.

Is er geen sprake van een beschadiging van het asbest en komen er niet teveel vezels vrij? Dan is het in de meeste gevallen (nog) niet verplicht om het te laten verwijderen. Houd echter ook rekening met de gezondheidsrisico"s en de schade voor het milieu.

Uitzondering: per maart 2015 is wettelijk de verplichting vastgelegd dat uiterlijk in 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd dienen te zijn. Hiervoor wordt ook subsidie verstrekt. Eigenaren die na die periode nog asbest op het dak hebben liggen zullen gedwongen worden om deze te laten saneren én ze zullen een hele forse boete krijgen.

De huidige subsidie voor het verwijderen van asbest duurt tot en met 31 december 2019. Het is nog niet bekend of daarna nieuwe subsidies verstrekt zullen worden.

Geen risico

Is er geen asbest aangetroffen? Dan is het niet nodig om actie te ondernemen. Gaat het om hechtgebonden asbest op een locatie die bij normaal gebruik geen beperking van het woongenot op zal leveren en leidt het niet tot risico"s bij het gebruik van het complex? Dan kunt u het asbest eventueel isoleren, maar is er in principe geen actie nodig. Zorg voor signalering met behulp van een kaart op de meterkast en saneer het asbest op het moment dat er een sloop of renovatie plaats zal vinden.

asbestos in bitumen

Asbest in daken (bitumen en isolatiemateriaal)

Laag risico

Heeft u te maken met hechtgebonden asbest op een locatie die niet direct leidt tot een beperking van het woongenot in uw huis? Dan is het in principe niet nodig om actie te onderneming. Dat neemt echter niet weg dat het verstandig is om een gepast onderhoudsmoment uit te zoeken om het asbest te laten verwijderen. Zorg er in ieder geval voor dat goed duidelijk is dat er asbest in de woning is aangetroffen. Indien u zich er prettiger bij voelt is het verstandig om het asbest te laten verwijderen.

asbestvloer

Vloerbedekking met asbest ondervloer

Hoog risico

verpakken asbest

Is er sprake van hechtgebonden asbest, maar zit dit op een locatie waar er mechanisch een beschadiging kan ontstaan? Dan dient u er rekening mee te houden dat er sprake is van een hoog risico. Op het moment dat de beschadiging zou ontstaan kunnen de vezels vrijkomen en kan dit een negatieve invloed hebben op uw gezondheid. Het is dan ook van belang om onmiddellijk actie te ondernemen. Het is verstandig om het asbest direct te verwijderen. Is dat helaas niet direct mogelijk? Dan is het van belang om de omgeving in ieder geval goed te isoleren. U zorgt er op die manier voor dat de vezels zich niet door de lucht kunnen verspreiden, waardoor dit geen negatieve invloed op uw gezondheid zal hebben.

Is er losgebonden (of niet-hechtgebonden) asbest aanwezig in de woning of in het object waarin u werkt of komt? Dan is het van belang om direct actie te ondernemen, door het asbest te (laten) verwijderen. Het is in dit geval niet voldoende om de ruimte te isoleren, aangezien het niet-hechtgebonden asbest een groot risico voor uw gezondheid vormt. Zorg ervoor dat u hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaat en vermijd de plaats waar het asbest zich bevindt.

Meer informatie

  • waar is asbest Wanneer asbest verwijderen ?
  • inspectie asbest aanwezigheid Asbestinventarisatie
  • Zelf asbest verwijderen tot maximaal 35 m2 Zelf asbest verwijderen
  • vuilnisbelt Asbest afvoeren en storten
  • asbestsanering locatie Sloopmelding

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder