Asbestverwijderingsbesluit 1993

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Asbestverwijderingsbesluit 1993

asbestwetgeving

Het Asbestverwijderingsbesluit 1993 is het eerste besluit dat zich richt op de verwijdering van bestaand asbest, nadat men zich eerder vooral gericht had op het stoppen van de productie hiervan. Er wordt tegenwoordig nog nauwelijks met asbest gewerkt, maar vanuit het verleden is het op tal van plaatsen in Nederland aanwezig. Dat hoeft niet direct tot schade te leiden, maar kan dit bij een brand, verbouwing of sloop wel doen. In het Asbestverwijderingsbesluit 1993 heeft men in ieder geval voorschriften opgenomen, met betrekking tot het verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken en objecten waarin daarmee gewerkt is.

Bouwwerken en objecten

Het Asbestverwijderingsbesluit 1993 heeft betrekking op alle bouwwerken en objecten waarin gewerkt is met asbest. Het gaat hierdoor onder andere ook om woningen en boerderijen, twee sectoren waarin er in het verleden veel gebruik gemaakt is van asbest. Het werd op basis van dit besluit niet verplicht om het asbest te verwijderen of er op een andere manier wat aan te doen. In plaats daarvan werden er richtlijnen vastgesteld, die men dient te hanteren op het moment dat men over wenst te gaan tot het verwijderen van het asbest.

grijzen asbest platen

Veel asbesthoudende golfplaten in Nederland

Onderzoek en voorzorgsmaatregelen

Laboratorium onderzoek

Het is bij het verwijderen van asbest vooral van belang dat u een degelijk onderzoek doet en de juist voorzorgsmaatregelen treft. Deze zorgen ervoor dat u een goed beeld krijgt van het type asbest dat er is gebruikt en u in zal zien op welke manier u dit het best kunt (laten) verwijderen. Het is het Asbestverwijderingsbesluit 1993 dat aangeeft aan welke voorschriften en richtlijnen u zich dient te houden, op het moment dat u asbest verwijdert, of u dit laat doen. Het is uiteindelijk de bedoeling om de schadelijke gevolgen die er op kunnen treden zoveel mogelijk voor te zijn.

Schade voor het milieu

Het gaat daarbij om de risico"s met het oog op onze eigen gezondheid, maar daarnaast ook de schadelijke gevolgen voor het milieu. Eerder al werd er in het Asbestbesluit uit 1978 bepaald dat fabrikanten de bestaande voorraden mochten verkopen, om te voorkomen dat ze dit direct af zouden voeren en het in het milieu terecht zal komen. Ook bij het verwijderen van asbest is het van groot belang om hier rekening mee te houden. Het besluit werd in de jaren na 1993 overigens diverse malen herzien en aangepast, om er zeker van te zijn dat er in theorie in ieder geval geen ongecontroleerde sloop meer plaats zou vinden.

asbest mijn

Asbestmijn

Verantwoord afvoeren

Het is op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 1993 van groot belang om het asbest op de juiste manier af te voeren, op het moment dat hier bij de sloop of een verbouwing op gestuit wordt. Het asbest mag niet zomaar in het milieu terechtkomen, het is van belang om dit op de juiste plaats aan te bieden om een goede verwerking hiervan mogelijk te maken. Er bestaan verschillende asbesthoudende stoffen, maar het zijn vooral de cementplaten en isolerende materialen die in veel gevallen asbestvezels in zich hebben, die u dient te verwijderen.

Meer informatie

  • asbestbesluit 1978 Asbestbesluit 1978
  • asbestbesluit Asbestbesluit Warenwet 1983
  • asbestbesluit europa Asbestbesluit Europa 1988
  • asbestbesluit 1993 Asbestverwijderingsbesluit 1993
  • produktenbesluit asbest 2005 Productenbesluit Asbest 2005
  • bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012
  • asbestplanning 2024 Asbestplanning 2024

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)

verpakken asbest