Subsidies

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Subsidies en asbest

subsidie asbest controle

Helaas zijn er in 2021 geen subsidiemogelijkheden voor handen voor particulieren. Wel kunnen boeren en bedrijven asbest laten verwijderen met aftrek van btw en mindering op de resultatenrekening, maar ook dat is geen subsidie.

Met het opschorten van de verplichting om voor 2024 asbestdaken te laten saneren heeft de overheid besloten om daar ook geen subsidie meer voor te geven. Wel is door het ontbreken van subsidies de concurrentie tussen asbestbedrijven feller geworden, omdat zowel particulieren als bedrijven minder snel opdracht geven tot asbestverwijdering. Op asbestinventarisatie heeft het ontbreken van subsidies minder invloed omdat de kosten voor asbestinventarisatie veel lager zijn dan de gemiddelde kosten voor asbestverwijdering.

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het saneren van hun asbestdak wordt in 2021 een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Dit fonds stelt minder daadkrachtige particuliere dakeigenaren in staat een lening af te sluiten voor het saneren van hun asbestdak.

Belangrijk

Start vervolgaanpak asbestdaken
Nieuwsbericht | 02-03-2020 | 13:30

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod.

Van Veldhoven: "Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Ik ben blij dat we vandaag hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.

Belangrijk

Fonds
Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Vandaag is bekend gemaakt dat de overheid 12 miljoen euro bijdraagt aan dit fonds. Het verwijderen van een asbestdak kan zeker vanuit het perspectief van de eigenaar gedoe zijn. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Dit fonds biedt hier uitkomst voor. Leningen kunnen worden verstrekt; de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgezocht of dit juridisch gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun.

Meer informatie

  • subsidie asbest controle Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
  • prijs asbest opruimen Gemeentelijke subsidies
  • asbesthoudend isolatiemateriaal Provinciale subsidies
  • Europese Subsidies
asbest zonnepanelen

Asbest dakbeplating vervangen door zonnepanelen

Asbest en zonnepanelen

Tot en met 2016 had u als agrarisch ondernemer de mogelijkheid om gebruik te maken van een specifieke subsidie voor het verwijderen van asbest in daken. Met name golfplaten hebben vaak asbest in zich, waardoor het verstandig is om deze te laten vervangen. U kunt gebruik maken van een specifieke subsidie, wanneer u het asbest laat verwijderen en u er op datzelfde moment voor kiest om zonnepanelen te laten plaatsen.

Relevante asbestinformatie: klik op een afbeelding

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)