Productenbesluit Asbest 2005

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Productenbesluit Asbest 2005

Het Productenbesluit Asbest 2005 volgt op het Asbestverwijderingsbesluit 1993 en is opnieuw een grote stap voorwaarts. Het unieke van dit besluit is dat het betrekking heeft op zowel bedrijven als particulieren, om de productie met asbest op een brede manier tegen te kunnen gaan. Overheden zijn van mening dat asbest niet langer van deze tijd is, aangezien er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Bovendien is het asbest schadelijk voor de eigen gezondheid, waardoor het Productenbesluit Asbest 2005 erin kan voorzien dat we minder risico lopen op deze gevolgen.

Uitgebreid verbod

Het Productenbesluit Asbest 2005 zorgt niet zomaar voor een verbod, het is een stukje uitgebreide regelgeving. Het verbiedt bijvoorbeeld het vervaardigen en invoeren, maar ook het voor handen hebben of het ter beschikking stellen van asbesthoudende materialen. Daarnaast is het niet toegestaan om dergelijke materialen toe te passen of deze te bewerken. Er is wat dat betreft sprake van een uitgebreid verbod, dat ervoor dient te zorgen dat we nog nauwelijks met asbest kunnen werken. Dit dient er op termijn toe te leiden dat het asbest geen rol meer zal spelen binnen de bouw en de samenleving als geheel.

slopen woning

Tijdens sloopwerkzaamheden komt veel asbest vrij

Bedrijven en particulieren

Het unieke van het Productenbesluit Asbest 2005 is dat het niet alleen geldt voor bedrijven, maar dat het daarnaast ook van kracht is voor particulieren. Dit betekent dat een ieder in Nederland die zich op een van de bovengenoemde manieren bezighoudt met asbest, kan rekenen op een boete of een zwaardere bestraffing. Het is bovendien niet langer toegestaan om asbest in frictiematerialen toe te passen. Wat dat betreft kunnen we spreken op een algeheel verbod op asbest, al is het aan de andere kant in 2005 nog niet verplicht gesteld om het ook daadwerkelijk actief te gaan verwijderen.

Gebruik van asbest

Het gebruik van asbest in producten en materialen die al voor 2005 zijn vervaardigd is namelijk nog wel altijd gewoon toegestaan. Dat heeft te maken met het feit dat de regelgeving niet zover diende te gaan dat alle materialen waar we momenteel gebruik van maken verwijderd diende te worden. In plaats daarvan is het mogelijk om gebruik te blijven maken van de materialen die bijvoorbeeld in een woning of een boerderij verwerkt zitten. Bent u echter van plan om te gaan verbouwen? Dan is de kans groot dat u het asbest eerst op een vakkundige manier dient te laten verwijderen.

asbest afbakening

Verwijderen van asbesthoudende materialen

Het verwijderen van asbesthoudende materialen is nog niet verplicht, aangezien het asbest op zich weinig schade aan kan richten zolang u er niets meer doet. In het Productenbesluit Asbest 2005 heeft men zich heel duidelijk gericht op het produceren en bewerken van het materiaal, nadat er in 1993 besluiten zijn genomen op het gebied van het verwijderen hiervan. Er was in het besluit van 2005 nog geen ruimte voor een verplichting tot verwijderen. Het is desalniettemin verstandig om zelf het risico in te schatten wanneer u te maken heeft met asbesthoudende materialen, om eventuele problemen zoveel mogelijk voor te zijn.

Meer informatie

  • asbestbesluit 1978 Asbestbesluit 1978
  • asbestbesluit Asbestbesluit Warenwet 1983
  • asbestbesluit europa Asbestbesluit Europa 1988
  • asbestbesluit 1993 Asbestverwijderingsbesluit 1993
  • produktenbesluit asbest 2005 Productenbesluit Asbest 2005
  • bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012
  • asbestplanning 2024 Asbestplanning 2024

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)