Soorten asbest

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Verschillende soorten asbest

Asbest is vooral in het verleden op grote schaal toegepast, vanwege de verschillende zeer gunstige specificaties. Asbesthoudend materiaal is toegepast binnen duizenden verschillen toepassingen, waarbij het ging om enkele verschillende soorten.

Afkomst van asbest

Asbest is over het algemeen afkomstig uit Rusland, Canada en Afrika. Dit zijn de landen en gebieden waar de vezelvormige kristallijne silicaten kunnen worden gedolven. Deze komen in Nederland niet voor, al hebben verschillende ondernemingen deze in het verleden ge mporteerd om ze vervolgens te bewerken en er daarmee voor te zorgen dat er geschikte producten ontstonden. In de meeste gevallen zorgde het asbest ervoor dat materialen sterker werden, of het goed als een vulmiddel toegepast kon worden.

puur asbest

Close-up van asbestmineraal

Gunstige eigenschappen

Dit was mogelijk dankzij de zeer gunstige eigenschappen van de verschillende soorten asbestdie er beschikbaar zijn. Denk hierbij onder andere aan de hoge temperatuurbestendigheid, die er onder andere voor zorgde dat een van de asbestcementplaten producenten erin slaagde om papieren in een brandkast een temperatuur van 1000 graden Celsius te laten weerstaan. Daarnaast is asbest verspinbaar en onbrandbaar. Verder is het slijtvast en heeft het een hoog isolerend vermogen. Verder heeft het materiaal een hoge chemische bestendigheid en een grote elektrische weerstand, twee eigenschappen die binnen de industri le toepassing uitstekend van pas zijn gekomen.

Het asbest werd verwerkt in een groot aantal verschillende producten, waarbij het gehalte sterk afhankelijk was van de toepassing die men voor ogen had. In isolatiematerialen is het gehalte met 85% bijvoorbeeld vrij hoog, terwijl het in bitumen, verven en lijmen met een paar procent aan de andere kant juist heel laag ligt. Afhankelijk van de schaal waarop het asbest is toegepast en het gehalte in producten heeft men met behulp van wet- regelgeving gezorgd voor verboden en aanvullende richtlijnen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verschillende soorten asbest vandaag de dag niet meer mogen worden gebruikt binnen de productie.

Verschillende soorten

Er zijn in principe zes verschillende soorten asbest bekend, al wordt er in de meeste gevallen gewerkt met chrysotiel (witte asbest). Dit behoort mineralogisch tot het serpentijntype, in tegenstelling tot de overige soorten. Zowel de amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), actinoliet, anthophylliet en tremoliet behoren mineralogisch tot het amfibooltype. Gunstige eigenschappen

Overzicht soorten asbest

 • Witte asbest (chrysotiel)

 • Bruin asbest (amosiet)

 • Blauwe asbest (crocidoliet)

 • actinoliet

 • anthophylliet

 • tremoliet

De eerste drie asbestsoorten zijn het meest gebruikt, met name de witte asbest.

Meest voorkomende soorten asbest

 • witte asbest chrysotiel
 • blauwe asbest crocidoliet
 • bruine asbest amosiet

Commercieel toegepast

asbest riolering

De laatste drie soorten asbest werden over het algemeen niet commercieel toegepast. Ze kunnen aan de andere kant wel voorkomen als een verontreiniging in andere mineralen, waar talk een goed voorbeeld van is.

Het zijn met name de eerste drie soorten asbest die in een groot aantal van de gevallen werden toegepast, waardoor daar aan de hand van kleuren meer eenvoudige namen aan zijn gegeven. Op basis van de wet- en regelgeving is het tegenwoordig niet langer toegestaan om hier gebruik van te maken in de productie van producten. Bovendien werken overheden aan planningen om het asbest binnen enkelen tot tientallen jaren volledig uit te bannen. Het zijn de schadelijke gevolgen van asbest voor de gezondheid en het milieu die ertoe hebben geleid dat de regelgeving de laatste tientallen jaren flink is aangescherpt.

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder

Meer informatie

 • asbestvezels Wat is asbest ?
 • asbest restanten Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest
 • asbest riolering Toepassingen van asbest
 • asbest mineralen Soorten asbest
 • eternitasfalt Voormalig producenten asbest