Asbest in de landbouw

ASBEST-EXPERTS.NL

Informatieve website over asbest. Lees hier alles over o.a. het herkennen van asbest, het inventariseren en verwijderen hiervan, de kosten en subsidies. <br>Tevens kunt u geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij aangesloten asbestexperts. (alle disciplines, landelijke dekking)

Asbest in de landbouw

Het asbest speelt een belangrijke rol binnen woningen, maar ook binnen de landbouw is er jarenlang op grote schaal gebruik van gemaakt. Uit onderzoek van Search Ingenieursbureau blijkt bijvoorbeeld dat er bij meer dan de helft van de agrarische gebouwen gebruik gemaakt is van asbest. Dit geeft aan dat er met het oog op verbouwingen, sloopwerkzaamheden en eventuele branden met veel zorg gezorgd dient te worden voor het behandelen aan de hand van de juiste regelgeving en richtlijnen die er u dit gebied gelden.

Dakbedekking met asbest

asbest in het dak

Met name de dakbedekking binnen de landbouw blijkt vaak asbest te bevatten. Het gaat dan vooral om de schuren waarin er gebruik gemaakt is van materialen die het dak op een degelijke manier isoleren en zorgen voor een stevig geheel. In meer dan 52% van de gevallen was er asbest aanwezig. Alleen in de provincie Groningen ligt het gebruik van asbest in de dakbedekking van landbouwbedrijven wat lager. Het gaat per agrarisch bedrijf om gemiddeld 250 - 1500 vierkante meter aan dak met daarin asbest, waardoor er sprake is van een toepassing vanuit het verleden, op een zeer grote schaal.

asbestplaten landbouwschuur

Gevelbekleding met asbest

Daarnaast is er in een aantal gevallen sprake van gevelbekleding met asbest, al komt dit binnen de landbouw een stuk minder voor dan de dakbedekking met asbest. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met het feit dat agrarische bedrijven weinig gebruik maken van gevelbekleding. Dit leidt tot 1,2% van de agrarische bedrijven, waarin er sprake is van asbest in de gevelbekleding die er aanwezig is. Op het moment dat een agrarisch bedrijf gebruik maakt van gevelbekleding is de kans wat dat betreft groot dat er asbest aanwezig is. Houd daar rekening mee indien u zelf een agrarisch bedrijf met gevelbekleding heeft.

Samenstelling van het asbest

asbestvezels

Beeld van asbestvezels

Het valt op dat het bij agrarische bedrijven in bijna alle gevallen gaat om chrysotiel. Dit is een van de soorten asbest, die we ook wel kennen als de witte asbest. Het werd in 86% van de gevallen aangetroffen, op het moment dat er asbest in het dak verwerkt zat. In de overige gevallen was er sprake van een mengsel tussen chrysotiel en crocidoliet. Dit laatste kennen we ook wel als de bruine asbest. De beide soorten asbest werden in het verleden veel toegepast door de Nederlandse ondernemingen die hiermee werkten.

Meest voorkomende soorten asbest

  • witte asbest chrysotiel
  • blauwe asbest crocidoliet
  • bruine asbest amosiet

Asbest in industrie en landbouw verwijderen

asbest golfplaten saneren

Agrarische bedrijven

Uiteindelijk leidt dit tot een beeld dat zeer veel van de agrarische bedrijven te maken hebben met asbesthoudende materialen binnen hun onderneming. Houd hier rekening mee op het moment dat u zelf een dergelijke agrarische onderneming heeft. Het is volgens de Asbestplanning 2024 vanaf dat moment niet langer toegestaan om hier gebruik van te maken. Tot die tijd kunt u gebruik maken van subsidieregelingen, om het asbest op de juiste manier te laten verwijderen. Laat een inventarisatie uitvoeren en het asbest verwijderen. U voorkomt op die manier eventuele gezondheidsrisico"s, bijvoorbeeld wanneer er sloopwerkzaamheden of een brand plaats zullen vinden.

asbest zonnepanelen

Asbest dakbeplating vervangen door zonnepanelen

Meer informatie

  • Waar zit asbest in Het herkennen van asbest
  • waar is asbest Overzicht asbestplekken bij woningen en gebouwen
  • schuur met asbestdak Asbest in de landbouw
  • asbest in de grond Asbest in de industrie

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder.

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder