Sloopmelding

Wat kost asbest verwijderen of inventariseren?

Vrijblijvend documentatie en offertes Aanvragen<br>Asbestinventarisatie<br>Asbestverwijdering<br>(klik voor het aanvraagformulier)

Hoe kan ik een sloopmelding doen?

asbestsanering locatie

Bent u van plan om asbest te verwijderen, of wilt u een bepaald object verbouwen of slopen en heeft u het idee dat u daar een vergunning voor nodig heeft? Sinds enkele jaren is het niet langer nodig om een sloopvergunning aan te vragen. In plaats daarvan vraagt de gemeente van u een sloopmelding te doen, op het moment dat dit volgens de richtlijnen voor u verplicht is. U kunt gebruik maken van het Bouwbesluit 2012 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/) om na te gaan of het in uw geval verplicht is om een sloopmelding te doen.

U kunt de sloopmelding doen via het Omgevingsloket, dat u online (www.omgevingsloket.nl) kunt bereiken. Daarnaast kunt u gebruik maken van een formulier dat u hier kunt downloaden, om dat vervolgens bij uw gemeente in te dienen. U dient in ieder geval een sloopmelding te doen op het moment dat er sprake zal zijn van asbest, net als wanneer er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij zal komen. Of er sprake is van asbest in de woning of het bouwobject kunt u na laten gaan door een gecertificeerd bedrijf, aan de hand van een asbestinventarisatie.

sloopwerk

Sloopmelding voor een verbouwing

Bent u van plan om te verbouwen? Ook in dat geval kan er volgens de wetten en regels sprake zijn van slopen", waardoor het in bepaalde gevallen van belang is om een sloopmelding te doen. Volgens de wet is er sprake van slopen" op het moment dat u een bouwwerk of een gedeelte daarvan afbreekt. Breekt u een deel af om dit daarna te kunnen verbouwen en weet u niet zeker of u een melding dient te doen? Ga dit dan na bij uw gemeente, zodat u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

vrijkomen asbest

Asbest kan vrijkomen tijdens slopen van gebouwen

Sloopmelding voor een monument

U dient bovendien een sloopmelding voor asbest te doen op het moment dat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst staat. Is er geen asbest aanwezig? In dat geval dient u ook altijd een sloopmelding te doen, vanwege het (gedeeltelijk) afbreken van een monument. Houd er rekening mee dat u daarnaast ook een omgevingsvergunning aan dient te vragen, iets dat bij een reguliere verbouwing of sloop doorgaans niet nodig is. Ook voor de Omgevingsvergunning kunt u gebruik maken van het online Omgevingsloket, of heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de gemeente waarin u woont.

Let op asbest tijdens sloopwerken in panden van voor 1994

Overige vragen

Heeft u overige vragen met betrekking tot het doen van een sloopmelding, of met betrekking tot het verwijderen van asbest? Ga bij uw gemeente na hoe u een omgevingsvergunning aan kunt vragen of hoe de sloopmelding in z"n werk gaat en hoe de gemeente daar vervolgens mee om zal gaan. Houd er rekening mee dat asbest zeer schadelijk is voor uw gezondheid, waardoor het in uw eigen belang is om hier goed mee om te gaan. Dankzij de sloopmelding kunnen gemeenten nagaan hoe het met asbest in hun omgeving gesteld is, om de schade en risico"s voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

  • waar is asbest Wanneer asbest verwijderen ?
  • inspectie asbest aanwezigheid Asbestinventarisatie
  • Zelf asbest verwijderen tot maximaal 35 m2 Zelf asbest verwijderen
  • vuilnisbelt Asbest afvoeren en storten
  • asbestsanering locatie Sloopmelding

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de knop hieronder