Wet- en regelgeving asbest

Op deze en onderliggende pagina's wordt uitgebreid in gegaan op de wet- en regelgeving van asbest. Deze informatie is relevant omdat zo de eigenaar van een gebouw een beslissing kan nemen omtrent wanneer en onder welke voorwaarden een asbestsanering moet plaatsvinden.

Wet- en regelgeving op het gebied van asbest

De wet- en regelgeving op het gebied van asbest heeft zich in de loop der jaren flink ontwikkeld. Dit is ontstaan vanuit de wens om de productie van asbesthoudende materialen tegen te gaan, om vervolgens ook het gebruik hiervan zoveel mogelijk te beperken. Er zijn zowel op nationaal als Europees niveau afspraken gemaakt over het gebruik en verwijderen hiervan, om hier op de juiste manier mee om te gaan. Met name het verwijderen van asbest vraagt om voldoende nauwkeurigheid en deskundigheid, om te voorkomen dat de vezels direct in het milieu terechtkomen.

Asbestbesluit 1978

Het Asbestbesluit 1978 was het eerste grote besluit, waarin men afsprak om het niet langer toe te staan binnen de productie van bijvoorbeeld golfplaten gebruik te maken van de asbestvezels. De verschillende fabrikanten hadden dit eigenlijk al aan zien komen en hadden daardoor alternatieve producten beschikbaar. Dat neemt niet weg dat er vanuit de markt een hoop druk en verzet kwam. De asbesthoudende producten waren tot aan het Asbestbesluit van 1978 een relatief voordelig te produceren oplossing geweest, waardoor er aantrekkelijke winstmarges te behalen vielen.

Warenwet 1983

Het Asbestbesluit uit 1978 kreeg in 1983 navolging, toen men besloot de Warenwet toe te passen. Dit hield in dat het niet langer werd toegestaan om producten met asbest te produceren, indien deze onder de Warenwet vielen. Dit betekende dat er een groot aantal extra alternatieven gezocht diende te worden, bijvoorbeeld met het oog op verf, lijm en kit. Dergelijke materialen werden vaak voorzien van asbest, aangezien dat goed werkte als een vulmiddel. Bovendien werden fabrikanten verplicht om aan te geven dat er asbest in hun producten zat, iets waardoor de vraag hierna als vanzelf af begon te nemen en de fabrikanten stopten met de productie hiervan.

Asbestbesluit Europa 1988

In het Asbestbesluit Europa 1988 werd de regelgeving zoals die Europees in 1983 was afgesproken ook in Nederland van kracht. Het betekende onder andere dat er meer grondstoffen verboden werden, waardoor het lastiger werd om de asbestvezels toe te passen in de verschillende producten. Bovendien werd er een meldingsplicht ingesteld, die ervoor zorgde dat er meer transparant met de vezels gewerkt kon worden. Het was een belangrijke stap naar het uiteindelijk volledig verbieden van het gebruik van asbest. Dit keer stond niet alleen de gezondheid van burgers centraal, maar ging men daarnaast uit van die van de werknemers die ermee moesten werken.

Veel asbest in en rondom woningen van voor 1994
Veel asbest in en rondom woningen van voor 1994

Asbestverwijderingsbesluit 1993

In 1993 richtte de wet- en regelgeving op het gebied van asbest zich voor het eerst op het verwijderen hiervan. Dit dient volgens de juiste richtlijnen te gebeuren, om te voorkomen dat de vezels in het milieu terechtkomen en deze daar schade kunnen veroorzaken. Wat dat betreft is het Asbestverwijderingsbesluit uit 1993 een belangrijke opstap richting het uiteindelijke verbod van het bezit hiervan dat in 2024 van kracht zal zijn. Tot die tijd hebben zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid om asbest te laten verwijderen, bijvoorbeeld uit vloeren, wanden en de daken waar we gebruik van maken.

Relevante asbestinformatie: klik op een afbeelding

  • Asbest verwijderen
  • Wat is asbest
  • Soorten asbest
  • Asbest inventariseren
  • Hoeveel kost asbest verwijderen
  • Subsidies voor asbest
  • Veelgestelde vragen
  • Waar zit asbest in en rondom de woning

Vrijblijvend offertes aanvragen

Het verwijderen van asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is een secuur werk waar hoge eisen aan gesteld worden. Als gevolg daarvan kunnen de kosten daarvoor hoog worden. Het is dan ook verstandig om vooraf offertes aan te vragen en goed te vergelijken. Uit ervaring weten wij dat prijzen van onze partners behoorlijk kunnen verschillen. Via asbest-experts.nl kunt u op een eenvoudige wijze in 1 stap bij circa 2 a 3 asbestverwijderingsbedrijven volledig gratis en vrijblijvende offertes en documentatie aanvragen. Klik op de banner hieronder.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen

NIEUWS: Asbestdaken verboden in 2024

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten dat eigenaren hun asbesthoudende daken moeten verwijderen voor 2024. Lees hier verder...

Asbest verwijderen

De kosten van asbestverwijdering

Subsidies voor asbestverwijdering

Wat is asbest ?

Asbest is een natuurproduct

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest in uw woning ?

checklist asbest woning

Asbestinventarisatie

Asbest in en rondom de woning

Veelgestelde vragen

Wat kunt u op deze website vinden ?

Op deze informatieve website kunt u alles over asbest vinden: wat het is, waarin het is verwerkt, wat de risico's zijn, hoe het asbest door uzelf of door derden verwijderd kan worden en wat de officiële regels zijn. Daarnaast kunt u lezen wat een gemiddelde asbestsanering kost en wat de mogelijke subsidies zijn. Tevens kunt u snel en eenvoudig met 1 handeling bij meerdere erkende asbestsaneringsbedrijven een volledig vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte asbestverwijdering & asbestinventarisatie

gratis asbest verwijdering offerte aanvragen
Wie zijn wij VOOR ASBESTBEDRIJVEN Disclaimer Privacy Gratis Internet Offertes Subsidies Asbestverwijdering

Treechicken BV - KvK nummer 51797917

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie